Hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh” và tháng thanh niên do Trung ương đoàn phát động triển khai trên toàn quốc, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn thanh nhiện Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2021). Bên cạch việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên của toàn thể cán bộ, viên chức Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú trong công tác bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng hàng năm. Nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ môi trường trong cán bộ, viên chức, đoàn viên thanh niên và quần chúng nhân dân; phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên trong công tác bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Sáng ngày 21/3/2021, Chi đoàn thanh niên Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú Tổ chức ra quân làm công tác “Ngày chủ nhật xanh” lần thứ 1 năm 2021 tại khu du lịch Thác Mai – Bàu Nưới sôi và văn phòng Ban Quản lý. Trong “Ngày chủ nhật xanh” lần thứ 1 năm 2021 tập trung vào các nội dung: thu gom rác thải; cắm bảng tuyên truyền bảo vệ môi trường; ra quân làm sạch khu du lịch; đặt thùng rác bảo vệ môi trường; vườn hoa thanh niên; … Ban quản lý rừng phòng hộ Tân Phú tổ chức ra quân thực hiện Ngày Chủ nhật xanh lần thứ 1 năm 2021

    Chi đoàn thanh niên ra quân “Ngày chủ nhật xanh” tại khu du lịch Thác Mai – Bàu Nước sôi Đoàn viên thanh niên đã tổ chức thu gom rác thải hai bên tuyến đường vào khu du lịch và Khu du lịch Thác Mai – Bàu Nước Sôi, cùng với sự tham gia của đoàn viên thanh niên còn có đông đảo khách du lịch cùng hưởng ứng thu gom rác thải nhằm bảo vệ môi trường xanh – sạch – đẹp. Chi đoàn thanh niên cùng khách du lịch thu gom rác thải Bên canh việc thu gom rác thải, Chi đoàn thanh niên còn tổ chức trồng cây mai vạn phúc “vườn hoa thanh niên” tại khuân viên văn phòng Ban Quản lý góp phần cùng Ban Quản lý đạt cơ quan, đơn vị xanh – sạch – đẹp. Ban quản lý rừng phòng hộ Tân Phú tổ chức ra quân thực hiện Ngày Chủ nhật xanh lần thứ 1 năm 2021_hình 3.jpg Chi đoàn thanh niên trồng vườn hoa thanh niên Ngày chủ nhật xanh lần thứ 1 năm 2021 đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phát huy vai trò xung kích, tiên phong của đoàn viên thanh niên trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tạo sự lan tỏa và thu hút đông đảo thanh thiếu nhi và nhân dân hưởng ứng. Trương Thị Ngọc Mới – Phòng HCTH 

    Nguồn: sonongnghiep.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ