Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 173/QĐ-TTg về việc tổ chức Tuần lễ Quốc gia Phòng, chống thiên tai năm 2021 và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống phòng, chống thiên tai Việt Nam (22/5/1946-22/5/2021), Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai đã có Văn bản số 45/TWPCTT ngày 26/4/2021 đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng phù hợp với diễn biến của dịch bệnh Covid-19. Chủ đề của Tuần lễ Quốc gia Phòng, chống thiên tai năm 2021 là “Chung tay xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai”, với mục tiêu nâng cao tinh thần, trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương và sẵn sàng các phương án ứng phó với thiên tai, đặc biệt là mùa mưa bão năm 2021; tăng cường công tác thông tin, truyền thông mục đích ý nghĩa của Tuần lễ Quốc gia và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống phòng chống thiên tai; nâng cao năng lực, kỹ năng chủ động phòng ngừa, ứng phó với thiên tai của người dân. Ctay xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai_

  Ban chỉ đạo TW phát động tuần lễ năm 2021 Theo đó, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai cùng các bộ, ngành, địa phương sẽ thực hiện một số hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống phòng chống thiên tai như: Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; chương trình “Chung tay vì một xã hội an toàn trước thiên tai”; tổ chức các hội nghị, hội thảo, các sự kiện truyền thông, tuyên truyền qua các hệ thống truyền hình, truyền thanh, loa phát thanh, báo chí, mạng xã hội và các tài liệu tuyên truyền; rà soát và ban hành phương án ứng phó với thiên tai tại các cấp. Theo kế hoạch, trong Tuần lễ Quốc gia sẽ diễn ra các hoạt động gồm: trình ban hành Thư và Kỷ niệm chương của Chủ tịch nước gửi đồng bào và chiến sĩ cả nước nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống phòng, chống thiên tai Việt Nam; tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021; mít tinh, chương trình truyền hình trực tiếp “Vì một xã hội an toàn trước thiên tai”; tổng kết phong trào thi đua “Xây dựng đê kiểu mẫu” giai đoạn 2016-2020” và phát động phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025; Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ về công tác phòng chống thiên tai, sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống thiên tai; tiếp tục triển khai phong trào thi đua “Chủ động phòng chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2020-2025; tổng kết cuộc thi “Sáng tác lời mới về công tác phòng chống thiên tai theo các làn điệu dân ca và nhạc cổ truyền. ​Chung tay xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai_

  Hội thi tuyên truyền về phòng chống thiên tai, ảnh tư liệu Tại tỉnh Đồng Nai, ngay từ đầu năm 2021, các cấp các ngành trong tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện công tác phòng chống thiên tai. Thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/03/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch số 373-KH/TU ngày 01/7/2020 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/03/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai và đã tổ chức quán triệt trong cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, huyện để thực hiện. Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể và từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến được các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phối hợp thực hiện chặt chẽ, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú và hiệu quả. ​Chung tay xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai_

  Tập huấn cho cán bộ cấp huyện xã làm công tác phòng chống thiên tai Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19. Nguyễn Ngọc 

  Nguồn: sonongnghiep.dongnai.gov.vn


  Bản đồ

  bản đồ