Ngày 21/01/2021, tại văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đồng chí Trần Đình Minh – Phó giám đốc Sở đã chủ trì hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi năm 2020, triển khai một số nhiệm vụ trong sản xuất vụ Đông Xuân 2020 – 2021; nhiệm vụ công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi năm 2021. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT, đại diện phòng Nông nghiệp và PTNT/ Kinh tế các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa và lãnh đạo các đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh. Năm 2020, thời tiết cơ bản thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, tổng lượng mưa năm 2020 đạt 90,9% so với tổng lượng mưa trung bình nhiều năm, nguồn nước đảm bảo phục vụ sản xuất theo kế hoạch. Nguồn nước từ các công trình thủy lợi đảm bảo phục vụ sản xuất theo kế hoạch, không xảy ra tình trạng thiếu nước phục vụ sản xuất tại khu tưới của các công trình thủy lợi công trình thủy lợi. Các địa phương, đơn vị đã chủ động thực hiện công tác duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng các công trình thủy lợi để công trình đảm bảo an toàn, vận hành bình thường và phục vụ sản xuất. Công tác theo dõi, kiểm tra các công trình thủy lợi (đặc biệt là các hồ chứa nước) trong mùa mưa được tổ chức thực hiện; các đơn vị quản lý công trình đã phối hợp chặt chẽ với địa phương trong việc quản lý, vận hành khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; chủ động trong việc lập và triển khai kế hoạch sản xuất phù hợp với nguồn nước tại công trình. Năm 2020 không để xảy ra hạn hán, thiếu nước tưới và xâm nhập mặn tại các công trình thủy lợi. UBND cấp huyện đã quan tâm, bố trí kinh phí đầu tư xây dựng và sửa chữa các công trình thủy lợi; các đơn vị quản lý công trình thủy lợi đã sử dụng hợp lý nguồn kinh phí cấp bù diện tích sử dụng dịch vụ công ích thủy lợi cho các hoạt động duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng công trình, để phát huy hiệu quả phục vụ sản xuất, với tổng kinh phí 8,6 tỷ đồng, trong đó từ nguồn quỹ Phòng chống thiên tai là 1,7 tỷ đồng. Kết quả năm 2020 các công trình thủy lợi đã phục vụ tưới, tiêu cho 57.244 ha, đạt 112,04% so với kế hoạch và đạt 112,62% so với cùng kỳ năm 2019; kết quả đó đã thể hiện sự cố gắng của các đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Đình Minh – Phó giám đốc Sở đã thay mặt Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng cũng như những kết quả trong công tác thủy lợi mà các địa phương, đơn vị đã đạt được trong năm 2020. Hội nghị tổng kết công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021_

    Quang cảnh hội nghị

     Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thủy lợi vẫn còn một số tồn tại cần được xử lý dứt điểm, cụ thể như: – Một số đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi cấp huyện chưa bố trí được nhân sự có chuyên môn về thủy lợi, dẫn đến việc tham mưu trong công tác thủy lợi còn gặp nhiều khó khăn, chậm trễ. – Việc khôi phục hồ sơ kỹ thuật, hồ sơ pháp lý, hồ sơ đất đai của công trình, cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình chưa được quan tâm đúng mức, nên khó khăn trong việc xác định ranh giới phân biệt giữa đất công trình và đất của người dân, ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý vận hành và bảo vệ công trình thủy lợi, khó khăn cho việc xử lý các trường hợp vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình. – Vẫn còn tình trạng buông lỏng trong công tác quản lý, khai thác công trình, trong năm 2020 vẫn xảy ra 27 trường hợp vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi tại một số công trình như: Hồ Suối Đôi, hồ Sông Mây, Hệ thống thủy lợi Ông Kèo,… – Việc triển khai thực hiện các quy định của nhà nước đối với các hồ chứa nước theo quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước chưa được các địa phương, đơn vị quan tâm, thực hiện đầy đủ. – Công tác xây dựng và triển khai kế hoạch hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo Nghị quyết số 198/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh của các địa phương còn chậm. Và một số tồn tại, hạn chế khác. Xuất phát từ những tồn tại nêu trên, để phát huy những kết quả đạt được trong năm 2020, khắc phục những tồn tại trong năm qua, đồng chí chủ trì đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm các địa phương, đơn vị cần tập trung thực hiện trong năm 2021 như: – Tiếp tục triển khai thực hiện Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017 và các văn bản hướng dẫn, trong đó tập trung vào những nội dung như: Hoàn chỉnh hồ sơ phương án giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; tham mưu ban hành quy định về tổ chức, quản lý, khai thác và bảo vệ CTTL trên địa bàn tỉnh. – Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và PTNT về chủ động nguồn nước để đảm bảo phục vụ sản xuất trong mùa khô năm 2020 – 2021; tăng cường thực hiện các giải pháp thủy lợi phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô. Sửa chữa kịp thời các hạng mục bị hư hỏng để đảm bảo phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân và năm 2021. – Xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển thủy lợi tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021 – 2025; Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trong lĩnh vực thủy lợi. – Tiếp tục rà soát, đôn đốc thành lập và củng cố hoạt động của các tổ chức thủy lợi cơ sở trên địa bàn (Hợp tác xã, tổ hợp tác dùng nước, tổ thủy nông,…). – Khôi phục hồ sơ kỹ thuật các công trình còn thiếu, hoàn thiện hồ sơ đất đai công trình; tiếp tục thực hiện công tác lập bản đồ khu tưới tại các công trình thủy lợi được giao quản lý, để tạo thuận lợi cho công tác quản lý khai thác và làm cơ sở để tổ chức thẩm định diện tích sử dụng dịch vụ công ích thủy lợi. – Tiếp tục xây dựng, cập nhập quy trình vận hành, phương án bảo vệ công trình; xây dựng quy chế phối hợp quản lý, bảo vệ ở từng công trình; cắm mốc chỉ giới bảo vệ công trình thủy lợi đối với các công trình chưa triển khai thực hiện, đặc biệt đối với các đập, hồ chứa nước. – Chủ động phối hợp kiểm tra và xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ công trình, không để phát sinh thêm các trường hợp vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. – Các đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi rà soát, nghiên cứu mở rộng hệ thống kênh mương để mở rộng khu tưới của công trình thủy lợi, nhằm phát huy tối đa khả năng phục vụ của công trình. – Tuyên truyền, phổ biến chính sách của nhà nước về hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước; triển khai có hiệu quả kế hoạch phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí chủ trì tin tưởng, hy vọng các địa phương, đơn vị luôn phát huy tinh thần đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau, để thực hiện có hiệu quả kế hoạch nhiệm vụ được giao. Đồng chí thay mặt Ban lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc đến toàn thể các đồng chí cùng gia đình nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2021 sắp đến. Nghiệp – TL Các tin khác ​Phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sạch đạt 85% ​Trạm bơm

    Nguồn: sonongnghiep.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ