Theo số liệu thống kê năm 2020, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai xảy ra 32 vụ tai nạn lao động làm 41 người chết, tăng 8 vụ và 17 người chết so với cùng kỳ năm 2019, trong đó phải kể đến vụ tại nạn sập đổ công trình xây dựng nhà xưởng xảy ra ngày 14/5/2020 tại Khu công nghiệp Giang Điền, huyện Trảng Bom, hậu quả làm 10 người chết, 14 người bị thương. Để giảm thiểu tai nạn lao động xảy ra trên địa bàn, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các ban, ngành tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hướng dẫn về công tác an toàn vệ sinh lao động đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là tại các công trình xây dựng. Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, năm 2020 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Ban Quản lý các KCN Đồng Nai và Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật Lao động, Luật An toàn, vệ sinh lao động tại 22 công trình xây dựng trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Qua thanh tra cho thấy các sai phạm chủ yếu như: Chủ đầu tư chưa ký hợp đồng giám sát; đơn vị thi công chưa giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản với người lao động, chưa trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân, không tổ chức huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động, vi phạm các quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia an toàn trong xây dựng…

    Thực hiện chỉ đạo của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc triển khai chiến dịch thanh tra các công trình xây dựng trong năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương tham mưu triển khai chiến dịch thanh tra. Ngày 23/3/2021, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành công văn số 1236/LĐTBXH-TTr gửi UBND các huyện, thành phố đề nghị cung cấp thông tin các công trình xây dựng trên địa bàn; Ngày 14/4/2021, Sở ban hành công văn số 1746/LĐTBXH-TTr về việc yêu cầu cung cấp thông tin công trình xây dựng đối với các doanh nghiệp (Chủ đầu tư) có công trình đang xây dựng trên địa bàn nhằm thống kê các công trình xây dựng đang hoạt động để có hướng kiểm tra, hướng dẫn các doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật lao động, luật An toàn, vệ sinh lao động trong quá trình thi công. Trên cơ sở tổng hợp kết quả rà soát các công trình xây dựng trên địa bàn, nhằm để hưởng ứng chiến dịch thanh tra năm 2021 do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phát động , Thanh tra Sở xây dựng kế hoạch tiến hành thanh tra toàn diện từ 20 – 25 công trình xây dựng và triển khai trong quý II và quý III năm 2021. Ngoài ra, phối hợp với phòng chính sách lao động triển khai kiểm tra chuyên đề về an toàn, vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và các công trình xây dựng trên địa bàn. Nội dung kiểm tra chủ yếu về giao kết và thực hiện hợp đồng lao động; thời gian làm việc, nghỉ ngơi và tiền lương; bảo hiểm xã hội; quy định về an toàn vệ sinh lao động; an toàn xây dựng. Thông qua chiến dịch thanh tra lao động năm 2021, mong muốn công tác an toàn lao động nói chung và lĩnh vực xây dựng nói riêng trên địa bàn tỉnh sẽ được cải thiện, môi trường làm việc an toàn, tính mạng và sức khỏe người lao động được bảo vệ.​ Thanh tra Sở 

    Sldtbxh.dongnai.gov.vn

     


    Bản đồ

    bản đồ