Thực hiện Quyết định số 51/QĐ-SNN ngày 06/4/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2021” với chủ đề tháng hành động: “Đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong tình hình bình thường mới”; Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản đã phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Trung tâm kiểm nghiệm Đồng Nai, Cục Quản lý thị trường làm việc với Ban chỉ đạo toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, tiến hành kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn các huyện: Trảng Bom, Cẩm Mỹ và thành phố Long Khánh từ ngày 20/4/2021 đến ngày 05/5/2021.

    Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo Bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, các địa phương đã xây dựng kế hoạch triển khai tháng hành động, tập trung công tác tuyên truyền đến các doanh nghiệp, cơ sở, người dân trên địa bàn các nội dung chỉ đạo của Ban chỉ đạo ATTP Trung ương và tổ chức kiểm tra đánh giá cơ sở theo kế hoạch đề ra. Riêng Đoàn kiểm tra liên ngành Sở Nông nghiệp và PTNT đến nay đã tiến hành kiểm tra được 5 cơ sở, lấy 27 mẫu test nhanh các chỉ tiêu an toàn thực phẩm và lấy 03 mẫu để phân tích định lượng. Kết quả test nhanh cho thấy 25/27 mẫu (92.6%) đạt chỉ tiêu an toàn thực phẩm (riêng mẫu phân tích định lượng đang chờ kết quả). Theo báo cáo của các địa phương, do ảnh hưởng dịch Covid – 19 nên trên 30 % cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm đã đóng cửa hoặc ngưng hoạt động, số cơ sở đang hoạt động doanh thu thấp, đang hoạt động cầm chừng. Tại 5 cơ sở kiểm tra, có 2 cơ sở chấp hành tốt điều kiện đảm bảo ATTP; 3 cơ sở vẫn còn vi phạm lỗi như: Khu vực chế biến không có biện pháp phòng chống côn trùng và động vật gây hại (tại thời điểm kiểm tra có rất nhiều ruồi), tường nhà của khu vực chế biến còn bám bụi bẩn, sổ kiểm thực 3 bước thực hiện chưa đúng theo Quyết định 1246/2017/QĐ-BYT, nhật ký lưu mẫu thực hiện chưa đúng theo Quyết định 1246/2017/QĐ-BYT (không ghi thời gian lấy mẫu, không ghi tên mẫu, niêm phong không đúng quy định), chủ cơ sở và công nhân trực tiếp sản xuất chưa thực hiện khám sức khỏe, dụng cụ thu gom chất thải rắn không có nắp đậy, chưa cung cấp được hồ sơ hợp đồng về nguồn cung cấp nguyên liệu, sử dụng thực phẩm đã quá hạn sử dụng (01 kg sườn non xông khói) và thực phẩm nhiễm hàn the (01 kg mì vàng). Biện pháp xử lý: Đoàn kiểm tra đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa không đảm bảo an toàn thực phẩm và mời cơ sở về Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản để làm việc và xử lý các sai phạm theo quy định. Song song công tác kiểm tra, Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng nông lâm thuỷ sản đã triển khai treo cờ phướn tuyên truyền về an toàn thực phẩm tại các huyện Thống Nhất, Nhơn Trạch và thành phố Biên Hòa. Do tình hình dịch Covid 19 phức tạp, đoàn đã tạm ngưng kiểm tra theo kế hoạch và giao Ban chỉ đạo địa phương tổ chức kiểm tra giám sát việc khắc phục sai lỗi của các cơ sở đã kiểm tra nêu trên, tham mưu UBND huyện/thành phố xử lý theo quy định và báo cáo kết quả về Ban chỉ đạo ATTP tỉnh. Hồ Thị Thanh Huyền 

    Nguồn: sonongnghiep.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ