Hiện nay trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện mưa chuyển mùa. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Đồng Nai, mùa mưa năm 2021 sẽ diễn ra sớm hơn so với trung bình nhiều năm. Để đảm bảo công tác quản lý, khai thác công trình đạt hiệu quả, cũng như bảo đảm an toàn trong mùa mưa lũ năm 2021, ngày 16/4/2021, Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với UBND huyện Tân Phú, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Tân Phú tổ chức kiểm tra tình hình phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2020 – 2021 và công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trước mùa mưa lũ năm 2021 trên địa bàn huyện Tân Phú. ​Kiểm tra công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trước mùa mưa lũ trên địa bản huyện Tân Phú

    Một góc hồ Đa Tôn, xã Thanh Sơn, huyện Tân Phú Qua kiểm tra thực tế một số công trình, gồm: Hồ Đa Tôn, đập Vàm Hô, đập Năm Sao, đập Đồng Hiệp, trạm bơm Tà Lài, trạm bơm ấp 4 xã Tà Lài, trạm bơm Giang Điền; căn cứ tình hình thời tiết và dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Đồng Nai, mùa mưa năm 2021 sẽ diễn ra sớm hơn so với trung bình nhiều năm. Để đảm bảo công tác quản lý, khai thác công trình đạt hiệu quả, cũng như bảo đảm an toàn trong mùa mưa lũ năm 2021, đoàn kiểm tra đã đề nghị các địa phương, đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi tăng cường thực hiện công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ năm 2021 như: – Thường xuyên kiểm tra, duy tu bảo dưỡng, sửa chữa các hạng mục công trình thủy lợi để bảo đảm công tác vận hành điều tiết trong mùa mưa lũ năm 2021. – Triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Tổng cục Thủy lợi và Sở Nông nghiệp và PTNT về thực hiện công tác đảm bảo an toàn các công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2021. Trong đó, đối với hồ Đa Tôn: Đơn vị quản lý công trình cần đẩy nhanh tiến độ dự án nâng cấp, sửa chữa công trình. Thường xuyên kiểm tra, dọn dẹp, phát quang, nạo vét đất bồi lắng đảm bảo khả năng thoát lũ của tràn xả lũ; phát dọn cây, cỏ và xử lý các tổ mối (nếu có) trên mái thượng, hạ lưu đập; rà soát, bổ sung vật tư dự phòng phòng chống lụt bão đối với các công trình hồ chứa trong mùa mưa lũ năm 2021, tập kết tại vị trí phù hợp để sử dụng được ngay khi cần thiết. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định của nhà nước về quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước theo quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ. – Rà soát quy chế phối hợp giữa đơn vị quản lý công trình với địa phương và các đơn vị có liên quan, hàng năm có tổ chức họp đánh giá, rút kinh nghiệm để kịp thời bổ sung, điều chỉnh để đảm bảo công tác quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn huyện được hiệu quả. – Rà soát hoạt động của các tổ chức thủy lợi cơ sở trên địa bàn huyện, có biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức thủy lợi cơ sở, đặc biệt là công tác phối hợp điều tiết nước phục vụ chống hạn của các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện. – Đối với đập dâng (đập Đồng Hiệp, đập Năm Sao): Khi đập không phục vụ sản xuất, hoặc khi xảy ra mưa lớn, Công ty phải nâng hết cửa đập để đảm bảo tiêu thoát lũ và sửa chữa ngay các ty van máy đóng mở bị cong của đập Đồng Hiệp để đảm bảo công tác vận hành. Đẩy nhanh tiến độ dự án kiên cố hệ thống kênh mương nội đồng đập Năm Sao, kết hợp giao thông nội đồng để phục vụ người dân vận chuyển nông sản. – Kiểm tra, vận hành thử các máy bơm tiêu để đảm bảo sử dụng trong mùa mưa lũ; di chuyển máy bơm không còn phục vụ sản xuất đến vị trí an toàn để tránh lũ; đảm bảo an toàn hệ thống điện khi xảy ra mưa, bão. – Đối với các tuyến đê bao, bờ bao, hệ thống tiêu thoát lũ, ngăn lũ (gồm: Cống tiêu ấp 9 Đắc Lua, đê bao ngăn lũ Đắc Lua, kênh tiêu Núi Tượng, suối Trà Cổ – Phú Thanh, mương tiêu cánh đồng ấp 4,5, 6a, 6b xã Núi Tượng): Đơn vị quản lý công trình tổ chức kiểm tra, theo dõi và xử lý kịp thời các tổ mối, các vị trí có nguy cơ gây mất an toàn để gia cố, sửa chữa; theo dõi và xử lý ngay các vị trí bong tróc, đọng nước trên mặt đê bao, bờ bao; theo dõi tình hình thời tiết, mưa, lũ để có phương án đảm bảo an toàn cho công trình, phòng, chống sự cố vỡ đê bao, bờ bao. kiểm tra công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trước mùa mưa lũ trên địa bản huyện Tân Phú

    Đập Năm Sao, xã Phú Bình, huyện Tân Phú Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và PTNT cũng đề nghị địa phương quan tâm, bố trí kinh phí thực hiện các dự án sửa chữa lớn để đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, đặc biệt là trong mùa mưa lũ. Đồng thời đẩy nhanh các dự án nâng cấp, sửa chữa công trình từ nguồn quỹ phòng chống thiên tai trên địa bàn huyện và có báo cáo tiến độ thường xuyên về Sở Nông nghiệp và PTNT để theo dõi. Nghiệp – TL 

    Nguồn: sonongnghiep.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ