Trong quý 1 năm 2021, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở cùng với sự cố gắng, nỗ lực của các phòng, đơn vị trực thuộc. Ngành nông nghiệp Đồng Nai đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, cụ thể: – Về Trồng trọt, diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Đông Xuân đạt 39.547 ha, tăng 785 ha tương ứng với 2,03% so với cùng kỳ. Tiếp tục thực hiện Quyết định số 4000/QĐ-UBND ngày 28/10/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai về phê duyệt Đề án nghiên cứu khả thi về phát triển bền vững nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (CNC) của Israel trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2025, tầm nhìn 2030; hiện trên địa bàn tỉnh đã có 573 ha cây trồng sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP; hơn 46.000 ha ứng dụng công nghệ tưới nước tiết kiệm; 210 ha diện tích cây ca cao đạt chứng nhận UTZ; 282 ha diện tích cây cà phê sản xuất theo tiêu chuẩn 4C; 100% diện tích cây trồng sử dụng giống mới;… những kết quả nổi bật của nông nghiệp Đồng Nai trong quý 1 năm 2021

  Đồng Nai ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất – Chăn nuôi tiếp tục phát triển ổn định, đạt mức tăng trưởng khá. Tổng đàn heo khoảng 2,4 triệu con tăng 0,53% so với cùng kỳ, đàn gia cầm khoảng 25,6 triệu con tăng 7,67% so với cùng kỳ. Công tác phòng chống dịch bệnh, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, vận chuyển gia súc, gia cầm, sản phẩm động vật ra vào tỉnh được kiểm soát chặt chẽ. ​Những kết quả nổi bật của nông nghiệp Đồng Nai trong quý 1 năm 2021_hình 2.jpg Tăng cường công tác kiểm soát, phòng chống dịch bệnh trong chăn nuôi – Lĩnh vực Nuôi trồng thủy sản trong toàn tỉnh được phát triển ổn định, không xảy ra dịch bệnh trên đối tượng thủy sản nuôi. Ước diện tích thủy sản ba tháng đầu năm đạt 3.627 ha. Theo ước tính, tổng sản lượng thủy sản đạt 16.334 tấn tăng 2,67% so với cùng kỳ, trong đó sản lượng nuôi đạt 15.084 tấn và sản lượng khai thác là 1.250 tấn. – Về Lâm nghiệp: Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng: khoanh nuôi tái sinh 400 ha rừng tại Vườn Quốc gia Cát Tiên, chăm sóc 5.065 ha rừng trồng và duy trì 6.969 ha rừng được chứng nhận bền vững. – Về Thủy lợi, Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn và nước sạch nông thôn: Được sự chỉ đạo sát sao của Ban giám đốc Sở, công tác thủy lợi luôn đảm bảo phục vụ sản xuất và sinh hoạt theo kế hoạch, chưa để xảy ra tình trạng thiếu nước tưới và xâm nhập mặn ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Hiện nay, toàn tỉnh có 81 công trình cấp nước sạch nông thôn đang hoạt động, cấp nước cho khoảng 411.933 người dân. Tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước sạch theo QC02 đạt khoảng 80,93% tăng 0,19% so với thời điểm cuối năm 2020. – Về xây dựng nông thôn mới, phát triển sản phẩm OCOP của toàn tỉnh: Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 51/121 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 46 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP trong đó có 27 sản phẩm đạt 3 sao, 18 sản phẩm đạt 4 sao và 1 sản phẩm tiềm năng đạt 5 sao. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh giai đoạn 2021 – 2025. ​Những kết quả nổi bật của nông nghiệp Đồng Nai trong quý 1 năm 2021

  Sản phẩm OCOP Đồng Nai đạt 4 sao Những kết quả đạt được ở quý 1 là tiền đề quan trọng để toàn ngành nông nghiệp tiếp tục phát huy, phấn đấu tốt hơn nữa nhằm hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2021. Sen Bùi

  Nguồn: sonongnghiep.dongnai.gov.vn

   


  Bản đồ

  bản đồ