Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị – xã hội trên địa bàn tỉnh đã phối hợp triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị về giám sát và phản biện xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực, thể hiện vai trò, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam trong việc thực hiện Hiến pháp và pháp luật, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước. Hoạt động giám sát của MTTQ Việt Nam đã có nhiều tiến bộ, hình thức giám sát đa dạng hơn, nội dung giám sát trên nhiều lĩnh vực, cách thức tổ chức có nhiều sáng tạo, đưa ra nhiều kiến nghị thiết thực. Các lĩnh vực, nội dung giám sát trong thời gian qua xuất phát và tập trung vào việc giải quyết những bức xúc, kiến nghị liên quan trực tiếp đến người dân, trên cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện một cách khoa học, sát với yêu cầu và điều kiện thực tế, bảo đảm tính khả thi. Qua 5 năm tổ chức triển khai thực hiện, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức giám sát 28 cuộc với 10 nội dung. Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố tổ chức giám sát 79 nội dung tại 159 đơn vị. Kết thúc giám sát, các đoàn giám sát đều có báo cáo tổng hợp, thông báo kết quả và đề xuất những nội dung kiến nghị cụ thể gửi cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền đề nghị sửa đổi, bổ sung chính sách, quy định hoặc chỉ đạo các cơ quan, tổ chức thực hiện các kiến nghị của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã triển khai các hình thức giám sát, trong đó tăng cường phối hợp giám sát với các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, như Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân các cấp theo quy định. Hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng dần đi vào nề nếp, chất lượng hoạt động giám sát ngày càng được nâng cao. Nhiệm kỳ 2016-2021, Ban Thanh tra nhân dân tổ chức giám sát được 2.193 cuộc; Ban giám sát đầu tư của cộng đồng giám sát được 3.107 cuộc đối với các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh. Các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam tỉnh, đặc biệt là các tổ chức chính trị – xã hội đã phát huy được vai trò chủ động, tiên phong trong việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho thành viên, hội viên của tổ chức mình trong hoạt động giám sát; bước đầu phát huy được vai trò của chuyên gia, người có uy tín, có kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng giám sát của MTTQ Việt Nam tỉnh trong những năm qua. Bên cạnh đó, cùng với sự tham gia, phối hợp của Thường trực, các Ban HĐND các cấp, Ủy ban MTTQ đã tổ chức phản biện được 15 dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh như: Quy định hỗ trợ một phần kinh phí khám, chữa bệnh cho người nghèo, người mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn, người nhiễm HIV; quy định số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp (khu phố); đề án hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020-2025; danh mục các dự án thu hồi đất, các dự án đầu tư công…; tổ chức góp ý, phản biện xã hội 27 dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và các Nghị Quyết của HĐND cấp huyện hàng năm. Năm 2019, MTTQ các cấp được cấp ủy giao chủ trì góp ý, phản biện phản biện văn kiện trình đại hội Đảng cùng cấp và đã tổng hợp hàng trăm lượt ý kiến góp ý, phản biện tâm huyết, đề xuất điều chỉnh nhiều giải pháp quan trọng trong các chương trình kinh tế – xã hội của địa phương với quy mô đại biểu tham gia tương đối lớn và việc góp ý, phản biện có chiều sâu, chất lượng. Các kiến nghị sau phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp được dư luận đánh giá cao, nhiều nội dung phản biện được cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu và bổ sung vào các Nghị quyết, kế hoạch, đề án của tỉnh, huyện để triển khai thực hiện. Từ những kết quả nêu trên, có thể nhận thấy hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong nhiệm kỳ vừa qua đã trở thành một hoạt động thường xuyên, trọng tâm và có tác động thực tế, mang tính đổi mới, đột phá góp phần quan trọng trong công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền tại địa phương./.

    Ngọc Diệp​

     Nguồn: hdnd.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ