​Qua 05 năm hoạt động, HĐND các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra. Cùng với các chủ trương của Đảng, các Nghị quyết của HĐND cấp huyện, cấp xã được thông qua trong nhiệm kỳ, tạo cơ sở pháp lý để UBND cùng cấp xây dựng kế hoạch, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện, nhằm góp phần giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, từng bước nâng cao đời sống nhân dân góp phần phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. 

  Thường trực HĐND tỉnh làm việc với HĐND huyện và cấp xã huyện Vĩnh Cửu Các kỳ họp HĐND không ngừng được cải tiến, đổi mới, chương trình được sắp xếp một cách khoa học, hợp lý, giảm thời lượng đọc các báo cáo, tờ trình, tăng thời gian thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn. Trước mỗi kỳ họp, Thường trực, các ban HĐND cấp huyện thống nhất lựa chọn một số vấn đề đang được đại biểu và cử tri quan tâm, liên quan đến một số ngành và địa phương, yêu cầu UBND cấp huyện chuẩn bị nội dung, trả lời tại kỳ họp để đại biểu và cử tri biết. Về hoạt động giám sát: Nhìn chung đã có nhiều đổi mới; nội dung giám sát tập trung vào các vấn đề trọng tâm, đặc biệt là các vấn đề đang được cử tri quan tâm. Công tác tiếp xúc cử tri được thực hiện khá tốt, có sự phối hợp TXCT của Đại biểu cấp tỉnh, huyện, xã nhằm hạn chế việc đi lại của người dân; các buổi tiếp xúc cử tri có sự tham dự của các ngành chức năng của huyện, UBND các xã, thị trấn nhằm trực tiếp giải trình và trả lời các vấn đề kiến nghị cụ thể của cử tri. 

  Cử tri kiến nghị với đại biểu HĐND tai hội nghị tiếp xúc Thường trực HĐND, các ban HĐND và các đại biểu HĐND đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, thể hiện tinh thần phục vụ tận tụy cho lợi ích chính đáng của cử tri nơi mình ứng cử. Trên từng lĩnh vực công tác, từng đại biểu đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với cử tri, liên hệ chặt chẽ và tiếp xúc cử tri theo định kỳ, tiếp nhận những ý kiến nguyện vọng của cử tri báo cáo trình kỳ họp xem xét giải quyết. Vai trò của các đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã từng bước được nâng lên. Đầu nhiệm kỳ, nhiều đại biểu mới tham gia hoạt động dân cử còn bỡ ngỡ, lúng túng, nhưng đến cuối nhiệm kỳ, tại các kỳ họp đã mạnh dạn, thẳng thắn chất vấn những vấn đề bức xúc, có liên quan đến đời sống nhân dân ở cơ sở. Trong quá trình tham gia hoạt động kỳ họp, tiếp xúc cử tri, tham gia công tác khảo sát, giám sát đều có những ý kiến, kiến nghị có trách nhiệm đối với cử tri và phù hợp với luật pháp. Nhiều đại biểu còn tham gia các lớp bồi dưỡng: chính trị, quản lý Nhà nước, quốc phòng nhằm nâng cao nhận thức và năng lực hoạt động của người đại biểu. Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động HĐND cấp huyện, cấp xã còn một số hạn chế như sau: – Các đơn vị chịu sự giám sát có khi còn chậm trong việc gửi báo cáo theo thời gian quy định; việc cử thành viên tham dự theo quyết định giám sát chưa đầy đủ, ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả của các cuộc giám sát, khảo sát. Một số thông báo kết luận sau giám sát, UBND cấp huyện có văn bản triển khai cho các ngành nhưng chưa có báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực và 02 Ban HĐND cấp huyện. – Liên quan đến việc tham dự tiếp xúc cử tri trước sau các kỳ họp HĐND tỉnh, huyện có tình trạng thành phần tham dự không phải là lãnh đạo từ đó dẫn đến hạn chế trong việc trả lời, giải đáp những ý kiến, kiến nghị của cử tri. – Việc ban hành Nghị quyết của HĐND cấp huyện, cấp xã cơ bản đảm bảo thẩm quyền theo quy định; tuy nhiên, một số Nghị quyết của HĐND xã, phường chưa đảm bảo quy trình, thủ tục, thẩm quyền, về thể thức ban hành văn bản chưa thống nhất giữa các địa phương, như: Cùng một nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội nhưng có địa phương ban hành theo thể thức văn bản quy phạm pháp luật, địa phương khác ban hành dưới dạng văn bản cá biệt. – Hoạt động giám sát tại kỳ họp chủ yếu tập trung vào xem xét các báo cáo, còn hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tuy đã được Thường trực HĐND cấp huyện, cấp xã quan tâm nhưng việc trả lời chất vấn một số nội dung của UBND, các ngành liên quan còn nội dung chưa cụ thể, rõ ràng; chưa thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của ngành trong việc khắc phục những hạn chế, thiếu sót và giải pháp thực hiện trong thời gian tới. – Việc giám sát trả lời ý kiến cử tri được Thường trực HĐND cấp huyện, cấp xã quan tâm thực hiện, tuy nhiên việc yêu cầu giải quyết một số nội dung chưa quyết liệt, dẫn đến một số nội dung trả lời còn chung chung, chưa được cử tri đồng thuận. – Công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBMTTQVN, các đoàn thể cùng cấp để lựa chọn nội dung tổ chức phản biện xã hội trước khi trình HĐND thông qua theo Quyết định số 801-QĐ/TU ngày 14/01/2014 của Tỉnh ủy Đồng Nai về Quy định thực hiện quy chế giám sát và phản biện xã hội của UBMTTQVN và các đoàn thể chính trị – xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai chưa được tổ chức thường xuyên. – Theo quy định Ban HĐND cấp xã hoạt động kiêm nhiệm, nên một số hoạt động của Ban (giám sát, họp Ban) có lúc không đảm bảo thành phần tham dự; mặt khác, về chuyên môn có thành viên còn thiếu kinh nghiệm và chưa nắm sâu một số lĩnh vực, do đó ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của Ban HĐND cấp xã. Nguyễn Thị Oanh 

  Nguồn: hdnd.dongnai.gov.vn

   

   


  Bản đồ

  bản đồ