HĐND tỉnh Đồng Nai khai mạc kỳ họp thứ 20, đây là kỳ họp tổng kết của HĐND tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh và Chủ tọa kỳ họp, tôi nhiệt liệt chào mừng sự có mặt của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Đồng Nai, các vị đại biểu HĐND tỉnh, các vị khách quý Trung ương và địa phương, các vị đại biểu của cử tri trong toàn tỉnh về tham dự kỳ họp. Xin kính chúc các quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thắng lợi. 

    Ông Nguyễn​ Phú Cường – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp Kính thưa các vị Đại biểu! Ngày 22 tháng 5 năm 2016, 2.094.817 cử tri của tỉnh Đồng Nai đã đi bầu cử và bầu chọn được 87 đại biểu HĐND tỉnh; được cử tri tin tưởng bầu chọn, mỗi người đại biểu HĐND tỉnh đã cố gắng, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ để HĐND tỉnh thực hiện một khối lượng lớn công việc trong khoảng thời gian 5 năm qua. Đây cũng là nhiệm kỳ đầu tiên thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 với nhiều quy định mới về tăng thẩm quyền, trách nhiệm của HĐND các cấp. Nhìn lại nhiệm kỳ qua, có thể thấy chúng ta gặp rất nhiều những khó khăn, đó là dịch bệnh, thời tiết diễn biến phức tạp, kinh tế thế giới suy giảm đã ảnh hưởng sâu sắc đến việc giải quyết việc làm, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Tuy nhiên, tỉnh Đồng Nai cũng có nhiều thuận lợi và đạt được những kết quả tốt: Chỉ số GRDP tăng ổn định; trong 4 năm liền tăng trưởng đạt trên 8%, cao hơn so mức tăng bình quân chung cả nước và một số địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; kinh tế phát triển khá toàn diện mà nổi bật là kết quả thu hút vốn đầu tư trong nước và nước ngoài; hoạt động xuất khẩu; việc huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển sản xuất, đầu tư hệ thống hạ tầng kinh tế kỹ thuật, đặc biệt là đầu tư các công trình trọng điểm, quan trọng, hạ tầng đô thị đã mang lại hiệu quả đáng kể, tạo diện mạo mới cho địa phương; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt nhiều thành tựu quan trọng; văn hóa, giáo dục phát triển; đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, bảo vệ môi trường, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống chính trị cơ sở, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội. Những thành tựu, hạn chế của nhiệm kỳ qua sẽ là nội dung được các đại biểu thảo luận, thống nhất đánh giá trong chương trình kỳ họp này. Kính thưa quý vị đại biểu! Kỳ họp lần thứ 20 HĐND tỉnh khóa IX diễn ra trong không khí phấn khởi, tin tưởng của toàn đảng, toàn quân và toàn dân Đồng Nai đang nỗ lực phấn đấu quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết đại hội đại biểu tỉnh Đảng bộ lần thứ XI vào cuộc sống. Đây cũng là thời điểm toàn tỉnh đang tập trung tiến hành các bước trong quy trình tổ chức cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp để thực hiện đợt vận động và sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp Nhân dân nhằm lựa chọn, bầu được những đại biểu ưu tú, đại diện cho Nhân dân cả nước tại Quốc hội và tại HĐND các cấp, cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương trong nhiệm kỳ 2021 – 2026. Kỳ họp này cũng là kỳ họp kết thúc của một nhiệm kỳ 5 năm hoạt động HĐND tỉnh với nhiệm vụ trọng tâm là thảo luận, xem xét các báo cáo công tác cả nhiệm kỳ của chính quyền địa phương, đồng thời nghi nhận và khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích, đóng góp trong hoạt động HĐND. Với những nội dung của kỳ họp như nêu trên, Chủ tọa kỳ họp đề nghị các đại biểu tham dự nghiên cứu tài liệu và tình hình thực tế để thảo luận, đánh giá kỹ về kết quả hoạt động nhiệm kỳ vừa qua cũng như đúc kết được những kiến nghị, đề xuất cho HĐND khóa tới. Với tinh thần và nội dung đó, thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2021-2026. Xin trân trọng cảm ơn!

    Nguồn: ndnd.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ