Huyện Cẩm Mỹ là huyện nông nghiệp của tỉnh Đồng Nai, với diện tích đất sản xuất nông nghiệp khoảng 40 nghìn ha, dân số nông thôn của huyện khoảng 156 nghìn người, trong đó công trình thuỷ lợi phục vụ khoảng 1.422 ha đất sản xuất (đạt 3,5%) so với nhu cầu. Mặt khác, trong thời gian tới trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ đã được quy hoạch diện tích đất công nghiệp khoảng 4.027 ha, với nhu cầu cấp nước khoảng 162.000m3/ngày đêm, do đó việc đầu tư xây dựng công trình hồ chứa nước để phục vụ sản xuất và sinh hoạt trên địa bàn huyện là rất cần thiết. tăng cường các giải pháp cấp nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho người dân huyện Cẩm Mỹ_

  Sở Nông nghiệp và PTNT làm việc với các ngành, địa phương bàn giải pháp cấp nước cho huyện Cẩm Mỹ

  Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với các ngành, địa phương, đơn vị liên quan tổ chức khảo sát thực địa, họp thống nhất ý kiến tham mưu triển khai đầu tư xây dựng các công trình hồ chứa nước để phục vụ sinh hoạt và sản xuất trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ, trong đó kiến nghị UBND tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương cho Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư triển khai thực hiện 02 dự án, gồm: Dự án hồ chứa nước Suối Cả và dự án hồ chứa nước Xuân Quế (hồ sông Nhạn); đồng thời kiến nghị UBND tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương cho UBND huyện Cẩm Mỹ thực hiện dự án Kiểm định an toàn đập hồ Suối Ran, sau khi có kết quả kiểm định an toàn đập hồ chứa, UBND huyện Cẩm Mỹ nghiên cứu đề xuất triển khai thực hiện sửa chữa, nâng cấp công trình để phát huy hiệu quả đầu tư. Đồng thời trong tháng 3/2021, Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra công trình, hướng dẫn, đôn đốc Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện Cẩm Mỹ (đơn vị quản lý công trình thủy lợi của huyện) triển khai hoàn chỉnh bản đồ khu tưới, hoàn chỉnh hệ thống kênh mương, nâng cao năng lực phục vụ của các công trình thủy lợi hiện có. ​Tăng cường các giải pháp cấp nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho người dân huyện Cẩm Mỹ_hình

  Đập dâng suối Sấu xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ

  Nguyễn Ngọc

  Nguồn: sonongnghiep.dongnai.gov.vn


  Bản đồ

  bản đồ