Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Tổ đại biểu Trảng Bom triển khai thực hiện tốt các hoạt động theo chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh đảm bảo chương trình, kế hoạch đã ra. Những kết quả hoạt động của Tổ đại biểu Trảng Bom đã trong nhiệm kỳ, cụ thể như: Các đại biểu của Tổ đã tham gia đầy đủ 21 kỳ họp HĐND tỉnh, khóa IX. Tích cực, chủ động, nghiên cứu các báo cáo, đề án, tờ trình, nghị quyết trình tại kỳ họp, tham gia ý kiến trao đổi tại các phiên thảo luận Tổ. Tại các kỳ họp, Tổ đại biểu đã thực hiện chất vấn đối với Chủ tịch UBND tỉnh và các Thành viên UBND tỉnh về các nội dung như: việc khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản; tình hình an ninh trật tự, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, công tác phòng, chống kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn tỉnh… Thực hiện chương trình hoạt động, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Trảng Bom đã thực hiện 09 cuộc khảo sát, giám sát về: công tác bảo vệ môi trường; việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và phổ cập bậc trung học giai đoạn 2015-2020; việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công; về công tác đầu tư và cung cấp nước sạch cho nhân dân, công tác quản lý thị trường; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật; về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT và thực hiện quy trình khám chữa bệnh cho đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn huyện Trảng Bom. Sau giám sát, Tổ đại biểu đã có những kiến nghị cụ thể đối với UBND tỉnh, các sở ngành và UBND huyện nhằm khắc phục những hạn chế, vướng mắc và đưa ra giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước tại địa phương.

    Tổ đại biểu Trảng Bom giám sát kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT trên địa bàn huyện Trảng Bom Hàng năm, Tổ đại biểu ban hành thông báo lịch tiếp công dân và các đại biểu đã thực hiện tiếp công dân tại Tại phòng tiếp dân UBND huyện Trảng Bom. Việc tổ chức tiếp công dân đều có phối hợp với HĐND huyện, xã; lịch tiếp dân của Tổ được thông báo công khai để cử tri và công dân được biết. Thông qua việc tiếp công dân, các đại biểu đã trực tiếp giải thích, hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật, đồng thời hướng dẫn người dân gửi đơn khiếu nại, tố cáo đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết Căn cứ kế hoạch tiếp xúc cử tri của Thường trực HĐND tỉnh, Tổ đại biểu đã xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri của Tổ và phối hợp với Thường trực HĐND, UBMTTQ VN cấp huyện tổ chức thực hiện 19 đợt tiếp xúc cử tri. Qua đó, Tổ đại biểu đã ghi nhận tổng hợp chuyển các ý kiến, kiến nghị của cử tri về Thường trực HĐND tỉnh; đồng thời thực hiện giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri trước, sau các kỳ họp HĐND tỉnh báo cáo Thường trực HĐND tỉnh và kiến nghị đến các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết theo quy định. 

    Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri huyện Trảng Bom Ngoài ra, các đại biểu của Tổ còn tham gia các cuộc khảo sát, giám sát của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh tại địa phương khi được mời. Tham dự các kỳ họp HĐND huyện Trảng Bom và các cuộc họp khác do Thường trực HĐND tỉnh tổ chức; tham dự đầy đủ Hội nghị tập huấn đại biểu HĐND các cấp do Thường trực HĐND tỉnh tổ chức. Thực hiện các công tác khác theo chỉ đạo của thường trực HĐND tỉnh và các công việc phát sinh. Hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân đã được Tổ đại biểu thực hiện nghiêm túc, phát huy trách nhiệm của đại biểu trong việc lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; nội dung giám sát tập trung vào các vấn đề cử tri bức xúc, quan tâm tại địa phương và đã có những kiến nghị sát với thực tế, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý của địa phương, đơn vị. Các đại biểu trong Tổ luôn không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, rèn luyện, nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, nghiên cứu nắm vững tình hình kinh tế, xã hội tại địa phương để thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử. Do đó, với những kết quả đã đạt được Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Trảng Bom đều được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm và cả nhiệm kỳ./.

    Ngọc Diệp


    Bản đồ

    bản đồ