Hiện nay trên địa bàn huyện Định Quán có 09 công trình thủy lợi đang hoạt động, do Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Định Quán quản lý, gồm: Hệ thống trạm bơm Ba Giọt xã Phú Vinh, trạm bơm ấp 8 xã Thanh Sơn, trạm bơm ấp 2 xã Thanh Sơn, trạm bơm Ngọc Định, đập Cầu Ván, đập Cần Đu xã Phú Túc, đập ấp 5 xã Phú Tân, Hệ thống kênh tiêu ấp 8 xã Thanh Sơn, trạm bơm ấp 1 xã Thanh Sơn (mới được đưa vào khai thác năm 2020), với tổng năng lực phục vụ cấp nước tưới cho sản xuất nông nghiệp là 1.486 ha. Trạm bơm Ngọc Định trước đây do Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi quản lý, từ năm 2012 công trình được bàn giao cho Ban quản lý khai thác Công trình thủy lợi (nay là Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Định Quán) quản lý theo phân cấp. trạm bơm Ngọc Định phát huy hiệu quả hoạt động, phục vụ tưới sản xuất cho hơn 230 ha đất nông nghiệp_

  Trạm bơm Ngọc Định, xã Ngọc Định, huyện Định Quán

   Sau khi được giao quản lý, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Định Quán đã tổ chức rà soát khu tưới, đầu tư thêm hệ thống kênh mương dẫn nước và hiện nay đang tiếp tục sửa chữa, nâng cấp công trình để đảm bảo phục vụ sản xuất; đến vụ Đông Xuân 2020-2021, công trình đã đảm bảo tưới chủ động cho hơn 230 ha đất nông nghiệp trên địa bàn xã Ngọc Định (trước đây chỉ tưới được khoảng 70 ha). trạm bơm Ngọc Định phát huy hiệu quả hoạt động, phục vụ tưới sản xuất cho hơn 230 ha đất nông nghiệp

  Hệ thống kênh mương được đầu tư xây dựng

   Nhờ có nguồn nước tưới chủ động, người dân đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng (từ trồng lúa là chính sang trồng các loại cây ăn trái có giá trị kinh tế cao, như cây bưởi, xoài…), đồng thời một số hộ dân đã đầu tư xây dựng các ao hồ nhỏ để trữ nước, chủ động nguồn nước để bơm tưới. trạm bơm Ngọc Định phát huy hiệu quả hoạt động, phục vụ tưới sản xuất cho hơn 230 ha đất nông nghiệp

  trạm bơm Ngọc Định phát huy hiệu quả hoạt động, phục vụ tưới sản xuất cho hơn 230 ha đất nông nghiệp

  Một số hình ảnh Đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra Trạm bơm Ngọc Định, xã Ngọc Định, huyện Định Quán vào ngày 07/4/2021

  Nguyễn Ngọc

  Nguồn: sonongnghiep.dongnai.gov.vn


  Bản đồ

  bản đồ