Ngày 06/7/2021, Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa ban hành văn bản số 8993/UBND-KGVX về việc 03 trường hợp F1 tại các phường Hố Nai và Tân Hòa liên quan đến F0 T.V.H ​(Đính kèm file) Xem tại đây: 

    nguồn: bienhoa.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ