​Đây là nội dung tại Luật Đầu tư 2020 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9 ngày 17/6/2020. ​Theo đó, cấm các hoạt động đầu tư kinh doanh sau đây: – Kinh doanh các chất ma túy quy định (tại Phụ lục I đính kèm Luật); – Kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật quy định ( tại Phụ lục II đính kèm Luật); – Kinh doanh mẫu vật các loài thực vật, động vật hoang dã có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục I của Công ước về buôn bán quốc tế các loài thực vật, động vật hoang dã nguy cấp; mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng, thủy sản nguy cấp, quý, hiếm Nhóm I có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục III của Luật này; – Kinh doanh mại dâm; – Mua, bán người, mô, xác, bộ phận cơ thể người, bào thai người; – Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người; – Kinh doanh pháo nổ; – Kinh doanh dịch vụ đòi nợ. Luật Đầu tư 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021

    Nguyễn Bình

    Nguồn: hdnd.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ