TTĐT – Toàn tỉnh hiện có 123 công trình thủy lợi cung cấp nước tưới, hỗ trợ tiêu thoát nước cho các khu vực sản xuất nông nghiệp.

  Công trình thủy lợi hồ Gia Măng, H.Xuân Lộc Cụ thể, có 1 công trình do Trung ương quản lý, còn lại do tỉnh quản lý gồm: 15 hồ chứa, 57 đập dâng, 33 trạm bơm, 17 công trình đê ngăn lũ và mặn. Các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh về cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu nước tưới cho sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ bảo vệ nguồn nước ngầm và tiêu thoát nước khi xảy ra mưa lũ. Bên cạnh các công trình nói trên, tỉnh còn có 246 sông, suối từ cấp I đến cấp IV cung cấp nguồn nước mặt ổn định cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và sinh hoạt. Hiện nay, tỉnh Đồng Nai đã hoàn chỉnh các hệ thống truyền dẫn nước sạch để đấu nối đến các nhà máy, các khu vực cấp nước nhằm đảm bảo cung cấp nước an toàn, ổn định cho sản xuất và sinh hoạt; đang phát triển các mạng lưới nước sạch về ngoại ô, vùng nông thôn để nâng cao tỷ lệ hộ gia đình dùng nước sạch theo quy chuẩn của Bộ Y tế. Các đô thị lớn đang hoàn thiện hệ thống thoát nước thải và nước mưa nhằm hạn chế ô nhiễm nguồn nước mặt và chống ngập. Phan Anh 

  Nguồn: dongnai.gov.vn

   

   


  Bản đồ

  bản đồ