Theo Thống kê của Bộ Y tế tính từ 27/4/2021 đến ngay 10/5/2021 cả nước có 442 bệnh nhân lây nhiễn Covid-19 trong cộng đồng. ​Theo Thống kê của Bộ Y tế tính từ 27/4/2021 đến ngay 10/5/2021 26 tỉnh thành trong cả nước với 442 bệnh nhân bị lây nhiễn Covid-19 trong cộng đồng, cụ thể: – Thành phố Hà Nội có 141 ca lây nhiễm. – Tỉnh Bắc Ninh có 85 ca lây nhiễm. – Tỉnh Vĩnh Phúc có 52 ca lây nhiễm. – Thành phố Đà Nẵng có 49 ca lây nhiễm. – Tỉnh Bắc Giang có 44 ca lây nhiễm. – Tỉnh Hà Nam có 16 ca lây nhiễm. – Tỉnh Hưng Yên có 13 ca lây nhiễm. – Tỉnh Thái Bình có 6 ca lây nhiễm. – Tỉnh Hải Dương có 5 ca lây nhiễm. – Tỉnh Hòa Bình có 5 ca lây nhiễm. – Tỉnh Lạng Sơn có 4 ca lây nhiễm. – Tỉnh Quảng Nam có 3 ca lây nhiễm. – Tỉnh Thừa Thiên- Huế có 3 ca lây nhiễm. – Tỉnh Điện Biên có 2 ca lây nhiễm. – Tỉnh Nam Định có 2 ca lây nhiễm. – Tỉnh Đăk-Lăk có 2 ca lây nhiễm. – Tỉnh Yên Bái có 1 ca lây nhiễm. – TP. Hồ Chí Minh có 1 ca lây nhiễm. – Tỉnh Đồng Nai có 1 ca lây nhiễm. – Tỉnh Quảng Ngãi có 1 ca lây nhiễm. – Tỉnh Thanh Hóa có 1 ca lây nhiễm. – Tỉnh Nghệ An có 1 ca lây nhiễm. – Tỉnh Phú Thọ có 1 ca lây nhiễm. – Tỉnh Quảng Ninh có 1 ca lây nhiễm. – TP. Hải Phòng có 1 ca lây nhiễm. – Tỉnh Quảng Trị có 1 ca lây nhiễm. Tình hình nhiễm CôViD-19.

    Nguồn: bienhoa.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ