Vừa qua, Hội đồng đánh giá chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh đã họp đánh giá chất lượng hoạt động và xét khen thưởng đối với các tổ chức và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. ​ Kết quả cho thấy, các tổ chức HĐND tỉnh đã thực hiện việc đánh giá chất lượng hoạt độ​ng và đề nghị xét khen thưởng theo đúng tinh thần Hướng dẫn số 343/HD-HĐND ngày 29/6/2020 của Thường trực HĐND tỉnh. Qua đó, Chủ tịch HĐND tỉnh đã công nhận 16/16 tổ chức và 79/79 đại biểu HĐND tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cả nhiệm kỳ 2016-2021 và đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen đối với 15 tổ chức và 35 đại biểu HĐND tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Chủ tịch HĐND tỉnh cũng ghi nhận, trong nhiệm kỳ 2016-2021, đại biểu HĐND và các tổ chức HĐND các cấp với tinh thần trách nhiệm của mình đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, qua đó góp phần hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của HĐND, các đại biểu và các tổ chức HĐND đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân, có nhiều ý kiến đóng góp trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương, góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Trong cùng ngày, Hội đồng đánh giá chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh cũng xét khen thưởng cấp tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đại biểu và các tổ chức HĐND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh, qua đó cuộc họp đã thống nhất đề xuất khen thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với 20 cá nhân và 11 tổ chức của HĐND cấp huyện; 151 cá nhân và 87 tổ chức của HĐND cấp xã. Tại cuộc họp, các đại biểu đã thống nhất đề xuất trình Chủ tịch UBND tỉnh – Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh – xét khen thưởng đối với một số cá nhân, tập thể có đóng góp tích cực trong công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

    Lê Lài

    Nguồn: hdnd.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ