Nhằm tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/HNDTW ngày 20/7/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VI) tại Hội nghị lần thứ tư về tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nông dân trong tình hình mới, từ ngày 19/10 đến ngày 29/10/2020, Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai tổ chức 11 lớp tập huấn nghiệp vụ báo cáo viên, tuyên truyền viên cho cán bộ Hội cơ sở tại 11 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

    Đồng chí Hồ Thị Sự – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh hướng dẫn học viên thực hành tại lớp tập huấn Tham gia lớp tập huấn có 990 học viên là lực lượng nòng cốt trong hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền viên của Hội, gồm các Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân cấp huyện, cấp cơ sở và chi Hội trưởng…

    Học viên thực hành kỹ năng tuyên truyền ngay tại lớp Hai chuyên đề trọng tâm được Hội Nông dân tỉnh triển khai kỳ này là: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới và Công tác tuyên truyền, cổ động ở cơ sở. Buổi tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên huyện Nhơn Trạch Đây cũng là một trong những chương trình tập huấn định kỳ hàng năm của Hội Nông dân tỉnh nhằm nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền miệng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của hệ thống Hội. Từ đó góp phần nâng cao nhận thức và phát huy tinh thần trách nhiệm của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; đồng thời, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân; tích cực tham gia xây dựng tổ chức Hội và phong trào nông dân ngày càng vững mạnh toàn diện. Mai Nguyễn 

    Nguồn: hoinongdan.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ