Ngày 30/4/2021, Ủy bann hân dân thành phố Biên Hòa ban hành Quyết định số 2321/QĐ-UBND về việc Áp dụng biện pháp đăc thù trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Biên Hòa Biên Hòa triển khai phòng chống dịch covid -19 trong tình hình mới.

    Áp dụng biện pháp đăc thù trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố

    Nguồn: bienhoa.dongnai.gov.vn

     


    Bản đồ

    bản đồ