Sáng 31-5, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Phú Cường đã chủ trì Hội nghị triển khai Quyết định về việc cử lại người đại diện phần vốn của Tỉnh ủy tại Công ty cổ phần Tổng công ty Tín Nghĩa. Cùng dự có đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy. ĐC Hà Tin Nghia  Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường, trao quyết định của Ban TVTU cho bà Đặng Thị Thanh Hà. Tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường đã trao quyết định của Ban TVTU về việc cử lại bà Đặng Thị Thanh Hà, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa làm người đại diện phần vốn của Tỉnh ủy tại Công ty cổ phần Tổng công ty Tín Nghĩa. Giới thiệu bà Đặng Thị Thanh Hà tham gia Hội đồng quản trị và bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng công ty Tín Nghĩa. Bà Đặng Thị Thanh Hà chịu trách nhiệm trước Ban TVTU trong việc tham gia Hội đồng quản trị để quản lý phần vốn của Tỉnh ủy tại Công ty cổ phần Tổng công ty Tín Nghĩa theo đúng quy định. Thời hạn cử bà Đặng Thị Thanh Hà làm người đại diện phần vốn của Tỉnh ủy tại Công ty cổ phần Tổng công ty Tín Nghĩa được thực hiện theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng công ty Tín Nghĩa. ĐC Hà Tin Nghia Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường phát biểu tại Hội nghị. Thay mặt Ban TVTU, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã chúc mừng bà Đặng Thị Thanh Hà được Ban TVTU cử là người đại diện phần vốn của Tỉnh ủy tại Công ty cổ phần Tổng công ty Tín Nghĩa. Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị trong thời gian tới, bà Hà cùng Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc tiếp tục điều hành công ty phát triển với chiều hướng tích cực, đem lại hiệu quả cao.

  • Công ty cổ phần Tổng công ty Tín Nghĩa là công ty đa ngành nghề, Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc công ty cần xem xét những ngành nghề nào kinh doanh không hiệu quả thì sắp xếp lại và cần cân nhắc, lựa chọn kỹ trước khi triển khai thực hiện các dự án để đảm bảo việc thực hiện các dự án phải có hiệu quả. Khi triển khai thực hiện các dự án thì phải làm đến nơi đến chốn, mang lại lợi ích cho nhân dân, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh; phải được các địa phương và nhân dân ủng hộ. Phát biểu tại buổi lễ, bà Đặng Thị Thanh Hà cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của Tỉnh ủy đã giao cho làm người đại diện phần vốn của Tỉnh ủy tại Công ty cổ phần Tổng công ty Tín Nghĩa. Bà Hà cũng bày tỏ, trong thời gian tới sẽ nỗ lực hơn nữa, dành hết thời gian, tâm huyết, kiến thức để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; cùng tập thể Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc đoàn kết, đồng tâm hiệp lực, đảm bảo vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng, lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; đảm bảo quyền và lợi ích của cổ đông, đảm bảo được phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp và xây dựng doanh nghiệp ngày càng vững mạnh.Quỳnh Trang

  Nguồn : dongnai.gov.vn

   

   

   


  Bản đồ

  bản đồ