Thực hiện Nghị quyết số 112-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch, UNBD tỉnh Bắc Giang đã đề ra những nhiệm vụ, chỉ tiêu trọng tâm trong công tác tuyên truyền quảng bá, xúc tiến và liên kết phát triển du lịch cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

    Bắc Giang tham gia Hội Nghị Liên kết Phát triển du lịch giữa TP Hồ Chí Minh và 8 tỉnh Đông Bắc Theo đó, công tác tuyên truyền xúc tiến du lịch cần không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch thông qua việc áp dụng, khai thác tốt các ứng dụng công nghệ thông tin, mở rộng liên kết, hợp tác với các hãng thông tấn, báo chí trong nước và quốc tế. Tập trung xây dựng và triển khai hiệu quả Kế hoạch tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch giai đoạn 2021-2025 với một số nội dung chủ yếu: Đầu tư xây dựng và khai thác có hiệu quả các ứng dụng công nghệ thông tin (trong Đề án đô thị thông minh của tỉnh) và một số trang mạng xã hội cho công tác tuyên truyền, quảng bá xúc tiến du lịch như: Phần mềm quản lý du lịch, cổng du lịch thông minh, trang thông tin điện tử du lịch… các trang Youtube, Fanpage, Facebook, Zalo chuyên biệt về du lịch Bắc Giang; đồng thời, tăng cường liên kết, hợp tác, phát huy hiệu quả công tác quảng bá xúc tiến du lịch truyền thống như: Tham gia một số Hội chợ, triển lãm, liên hoan, hội nghị xúc tiến du lịch trong nước và quốc tế; tuyên truyền trực quan trên pano quảng cáo tấm lớn… Ngoài ra tổ chức một số sự kiện lễ hội văn hóa, hoạt động thể thao, du lịch, thương mại phục vụ tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch như: Tuần Văn hóa – Du lịch, Lễ hội trái cây cấp tỉnh; hội chợ hoa quả và một số sản phẩm nông sản ở các huyện; tổ chức cuộc thi biểu trưng (logo), khẩu hiệu (slogan) về du lịch của tỉnh. Nghiên cứu và tổ chức ít nhất một giải thể thao thường niên “Bắc Giang mở rộng” tầm quốc gia, khu vực. Phối hợp với một số cơ quan, đơn vị Trung ương và một số tỉnh, thành phố tổ chức một số hoạt động văn hóa, thể thao du lịch như: Mở các trại sáng tác, các cuộc thi về Văn học – Nghệ thuật; cuộc thi tìm hiểu, giới thiệu quảng bá các di sản văn hóa, các tài nguyên du lịch của tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức cho một số doanh nghiệp lữ hành, các đoàn phóng viên báo chí trong nước, quốc tế đến khảo sát, viết bài, tuyên truyền, quảng bá và giới thiệu sản phẩm du lịch của tỉnh; phối hợp, khai thác có hiệu quả các kênh thông tin truyền thông qua Báo Bắc Giang, Đài PT-TH tỉnh với cơ quan báo chí trong nước và quốc tế; qua các Đại sứ quán, Tham tán thương mại của Việt Nam, Hội người Bắc Giang ở nước ngoài để quảng bá du lịch Bắc Giang đến với cộng đồng, du khách trong nước và quốc tế. Lựa chọn phối hợp với một số kênh truyền hình của Trung ương, làm đối tác chính để quảng bá du lịch Bắc Giang; chủ động phối hợp trong liên kết phát triển du lịch với thành phố Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng; cụm liên kết 08 tỉnh trong vùng Đông Bắc với thành phố Hồ Chí Minh thông qua các hoạt động như: Hội nghị, hội thảo, các chương trình khảo sát và các sự kiện văn hóa, thể thao, thương mại – du lịch hằng năm. Phát huy vai trò của Hiệp hội Du lịch trong công tác liên kết phát triển du lịch, tích cực phối hợp tham gia quảng bá, xúc tiến sản phẩm du lịch địa phương và đặc biệt là vận động các doanh nghiệp trong công tác xã hội hóa hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch của tỉnh. Hà Bộ. Nguồn: vietnamtourism.gov.vn

     


    Bản đồ

    bản đồ