Sáng 19/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Biên Hòa phối hợp với Ủy ban Bầu cử thành phố tổ chức bàn giao danh sách 64 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. ​Đến nay theo quy trình thực hiện tiến độ các bước chuẩn bị bầu cử, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Biên Hòa đã hoàn thành việc tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lập danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XII và hiện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Biên Hòa cũng đang hướng dẫn cấp cơ sở chuẩn bị tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho các ứng cử viên ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp đảm bảo khách quan, dân chủ, công bằng và bình đẳng. Đồng thời, thực hiện vai trò trách nhiệm của Mặt trận trong tiếp công dân, giải quyết các kiến nghị, đề xuất, đơn, thư khiếu nại, tố cáo của cử tri; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo đúng quy định của luật. Bàn giao danh sách ứng cử viên.

    Bàn giao danh sách ứng cử viên

    ​ Trên cơ sở danh sách ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 được tiếp nhận, Ủy ban bầu cử thành phố Biên Hòa sẽ khẩn trương hoàn thiện tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên, tổ chức in ấn tài liệu, hồ sơ liên quan để kịp thời triển khai đến các đơn vị bầu cử nhằm thực hiện tốt các bước quy trình tiếp theo góp phần đảm bảo cuộc bầu cử được diễn ra thành công./. Xuân Nương​

    Nguồn: bienhoa.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ