Ngày 08/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 42/2020/NĐ-CP quy định về Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thuỷ nội địa.​ ​ Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư là Danh mục hàng hóa nguy hiểm được phân thành 09 nhóm theo tính chất hóa, lý:

  – Loại 1. Chất nổ và vật phẩm dễ nổ.

  – Loại 2. Khí.

  – Loại 3. Chất lỏng dễ cháy và chất nổ lỏng khử nhạy.

  – Loại 4. Nhóm 4.1: Chất rắn dễ cháy, chất tự phản ứng và chất nổ rắn được ngâm trong chất lỏng hoặc bị khử nhạy. Nhóm 4.2: Chất có khả năng tự bốc cháy. Nhóm 4.3: Chất khi tiếp xúc với nước tạo ra khí dễ cháy.

  – Loại 5. Nhóm 5.1: Chất ôxi hóa. Nhóm 5.2: Perôxít hữu cơ.

  – Loại 6. Nhóm 6.1: Chất độc. Nhóm 6.2: Chất gây nhiễm bệnh.

  -Loại 7: Chất phóng xạ.

  -Loại 8: Chất ăn mòn.

  – Loại 9: Chất và vật phẩm nguy hiểm khác. Nghị định 42/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/6/2020.​

  Nguyễn Bình

  Nguồn: hdnd.dongnai.gov.vn


  Bản đồ

  bản đồ