Ban Thường vụ Thành ủy Biên Hòa vừa tổ chức hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức các chuyên đề cho hơn 500 cán bộ lãnh đạo, quản lý thành phố, đơn vị ngành và cấp cơ sở, phường xã. ​

    Thành ủy tổ chức tập huấn hội nghị chuyên đề.

    BTV Biên Hòa tổ chức tập huấn bồi dưỡng chuyên đề​ Đến dự hội nghị là các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố các khóa, lãnh đạo và chuyên viên các ban đảng, Văn phòng Thành ủy, HĐND – UBND, Bí thư, Phó Bí thư các cơ quan, đơn vị đoàn thể 30 phường xã. Theo đó, các cán bộ đã được báo cáo viên Trung tâm Huấn luyện – Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải quân tuyên truyền, quán triệt tình hình biển, đảo, quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước ta. Các lực lượng quản lý, bảo vệ biển, đảo được xây dựng, phát triển ngày càng vững mạnh, trong đó Hải quân nhân dân Việt Nam được Đảng, Nhà nước ưu tiên đầu tư tiến thẳng lên hiện đại, có sự trưởng thành, lớn mạnh vượt bậc, đủ sức làm nòng cốt bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Thực hiện Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”, “Bảo vệ an ninh quốc gia” là phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống lại mọi hoạt động xâm hại an ninh quốc gia; là nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị, các tổ chức xã hội và mọi công dân, trong đó công an nhân dân và quân đội nhân dân là những lực lượng nòng cốt. Thùy Anh

    Nguồn: bienhoa.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ