Thực hiện Kế hoạch số 1345/KH-UBND ngày 06/02/2018 của UBND tỉnh về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2020 và chương trình công tác năm 2020 của Ban Tôn giáo, Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho chức sắc, nhà tu hành, chức việc, tín đồ các tôn giáo, đại diện, Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng và cán bộ làm công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2020. Tại các Hội nghị, các đồng chí báo cáo viên của tỉnh (đồng chí Nguyễn Quốc Vũ – Trưởng ban Ban Tôn giáo, đồng chí Nguyễn Đình Kiên – Phó trưởng ban Ban Tôn giáo, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân – Phó trưởng phòng Phòng Tổ chức – Hành chính ban Tôn giáo) triển khai chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước Việt Nam về tín ngưỡng, tôn giáo; các nội dung của Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo; vấn đề lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo; hướng dẫn thủ tục hành chính về tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của Chính phủ, của 03 cấp tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Bên cạnh đó, Ban Tôn giáo tỉnh còn triển khai đến các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc trên địa bàn tỉnh thực hiện việc treo cờ Tổ quốc tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo hàng ngày, các ngày lễ lớn, Tết cổ truyền của dân tộc và các sự kiện quan trọng của tôn giáo (lễ trọng, đại hội, hội nghị); thông tin về tình hình đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; đề nghị góp ý vào văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; thông tin các nội dung liên quan đến tình hình dịch COVID-19, thiên tai lũ lụt, tình hình kinh tế, xã hội của đất nước, của tỉnh Đồng Nai 9 tháng đầu năm 2020. Tại các Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho chức sắc, nhà tu hành, chức việc, tín đồ các tôn giáo, đại diện, Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng và cán bộ làm công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo, đại diện cũng đã trao đổi, đặt các câu hỏi để báo cáo viên thông tin thêm về các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, việc đăng ký tạm trú cho tu sĩ đang tu học ở các cơ sở tôn giáo hợp pháp.

    Các hình ảnh về Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho chức sắc, nhà tu hành, chức việc, tín đồ các tôn giáo, đại diện, thành viên Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng và cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh năm 2020. Lê Thị Xuân – BTG

    Nguồn: bantongiao.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ