​Thực hiện Điều 40 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Quyết định số 1100/QĐ-BNV ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ triển khai thực hiện hai môn học lịch sử Việt Nam và pháp luật Việt Nam dành cho các cơ sở đào tạo tôn giáo; Quyết định số 35/QĐ-TGCP ngày 20/02/2020 của Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ ban hành Chương trình môn học Lịch sử Việt Nam và Pháp luật Việt Nam trong các cơ sở đào tạo tôn giáo; Ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị Ban Tôn giáo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có cơ sở đào tạo tôn giáo, tổ chức tôn giáo tổ chức làm việc với các cơ sở đào tạo tôn giáo, tổ chức tôn giáo để hướng dẫn, triển khai thực hiện hai môn học và chuyển giao hai tập bài giảng cho các cơ sở đào tạo tôn giáo, tổ chức tôn giáo. Sáng ngày 24/02/2021, tại Hội trường Ban Tôn giáo (số 17 Võ Thị Sáu, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa), Ban Tôn giáo tỉnh phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Công an tỉnh tổ chức hướng dẫn, triển khai và chuyển giao Tập bài giảng môn Lịch sử Việt Nam, Pháp luật Việt Nam đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Tòa Giám mục Xuân Lộc, Đại Chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc, Trường Trung cấp Phật học tỉnh Đồng Nai. Tham dự buổi làm việc, có các đồng chí: Vũ Đình Trung – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Quốc Vũ – Trưởng ban Ban Tôn giáo; Nguyễn Đình Kiên – Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo; Đinh Trung Kiên – Phó Trưởng phòng PA02 Công an tỉnh; Đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy và Lãnh đạo các Phòng, chuyên viên thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Tôn giáo. Về phía các tôn giáo, cơ sở đào tạo tôn giáo có Hòa thượng Thích Phước Tú – Phó Trưởng ban Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Hiệu phó Trường Trung cấp Phật học tỉnh; Linh mục Đoàn Viết Thảo – Giám đốc Đại Chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc, các vị Linh mục là Giảng sư Đại Chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc; đại đức, ni sư, sư cô trong Ban Giám hiệu, Ban Điều hành Trường Trung cấp Phật học tỉnh. 

    Toàn cảnh buổi làm việc Tại buổi làm việc, Ban Tôn giáo, các ban, ngành chức năng đã hướng dẫn, triển khai các nội dung về thời điểm tổ chức giảng dạy, việc bố trí giảng viên, báo cáo viên, cấu trúc chương trình của hai môn học; đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Trường Trung cấp Phật học tỉnh, Tòa Giám mục Xuân Lộc và Đại Chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc sớm tổ chức triển khai đưa hai môn học trên vào chương trình học chính thức tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc, Trường Trung cấp Phật học tỉnh theo Quyết định số 35/QĐ-BTGCP ngày 20/02/2020 của Ban Tôn giáo Chính phủ. Đại diện các cơ sở đào tạo tôn giáo, Hòa thượng Thích Phước Tú, Linh mục Đoàn Viết Thảo bày tỏ sự vui mừng đón nhận tập bài giảng hai môn học trên, sẽ tổ chức rà soát để sớm đưa hai môn học vào chương trình chính thức của cơ sở đào tạo và mong muốn các ngành chức năng của tỉnh tiếp tục quan tâm, hướng dẫn, hỗ trợ để Đại Chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc, Trường Trung cấp Phật học thực hiện hiệu quả hai môn học theo Điều 40 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo. 

    Các ngành chức năng của tỉnh trao tập bài giảng môn lịch sử Việt Nam và pháp luật Việt Nam đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Tòa Giám mục Xuân Lộc, Đại Chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc, Trường Trung cấp Phật học tỉnh. Trần Xuân Quế – Ban Tôn giáo

    Nguồn: bantongiao.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ