Nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2021; được sự chấp thuận của UBND tỉnh, vào lúc 13 giờ 30 ngày 22/01/2021, tại Hội trường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh (số 38 Võ Thị Sáu, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), Ban Tôn giáo tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2021. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Phước Ninh – Phó Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp Văn phòng Ban Tôn giáo Chính phủ; đồng chí Thái Bảo – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Đào Văn Phước – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác dân vận tỉnh, Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Quốc Vũ – Trưởng ban Ban Tôn giáo; đồng chí Nguyễn Đình Kiên – Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo; các đồng chí là Lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Các đồng chí lãnh đạo, đại diện Lãnh đạo UBND, Ban Chỉ đạo công tác dân vận, Phòng Nội vụ các huyện, thành phố; các đồng chí là cán bộ làm công tác tôn giáo của các cơ quan tỉnh, của các huyện, thành phố Long Khánh và Biên Hòa. 21012021 Toàn cảnh Hội nghị

   Đến dự và chỉ đạo hội nghị, đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ; đồng chí Thái Bảo – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Đào Văn Phước – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác dân vận tỉnh, Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh năm 2020. Với địa bàn của một tỉnh trọng điểm về tôn giáo, trong năm 2020, hoạt động của các tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tiếp tục sôi động, đặc biệt là với diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 đã tác động, ảnh hưởng đến nhiều mặt của đời sống xã hội, trong đó có ảnh hưởng đến tình hình hoạt động và công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Tuy nhiên, với sự quan tâm lãnh đạo sâu sát của Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo công tác dân vận tỉnh, sự hỗ trợ của Ban Tôn giáo Chính phủ, sự điều hành thống nhất, đồng bộ của UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ của các cấp, các ngành nên công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong năm 2020 đã đạt được những kết quả quan trọng: tình hình tôn giáo trên địa bàn tỉnh tiếp tục ổn định, đồng bào các tôn giáo an tâm, phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, sống “tốt đời, đẹp đạo”, tích cực lao động, sản xuất, nhiệt tình hưởng ứng tham gia các phong trào xây dựng đời sống văn hóa do cấp ủy Đảng, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể phát động, góp phần quan trọng cho việc xây dựng khối đại đoàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh. Bên cạnh đó, các đồng chí cũng đề nghị để làm tốt công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trong năm 2021, các cơ quan chức năng của tỉnh, UBND các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa cần tiếp tục tăng cường công tác quán triệt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác tôn giáo cho đội ngũ cán bộ đảng viên và cả hệ thống chính trị; đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng chính sách, pháp luật của Nhà nước cho chức sắc, tu sĩ, chức việc và đồng bào các tôn giáo; tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, vừa giải quyết tốt các nhu cầu sinh hoạt tôn giáo hợp pháp, chính đáng của chức sắc, tu sĩ, chức việc, quần chúng tín đồ, vừa đảm bảo mọi hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo ổn định, thuần túy, theo hiến chương, điều lệ của các tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước công nhận và đúng quy định của pháp luật, nhất là trong lĩnh vực đất đai, xây dựng. Trong năm 2021, diễn ra nhiều sự kiện quan trọng đất nước như Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Bên cạnh đó, nhiều tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh tổ chức Đại hội, Hội nghị, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Đại hội Phật giáo cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026, tiến tới Đại hội Phật giáo cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2022-2027. Do đó, các ngành, các cấp cần phải tập trung phối hợp để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước, phối hợp hướng dẫn, giúp đỡ các tổ chức tôn giáo tổ chức Đại hội, Hội nghị và các lễ trọng diễn ra đúng pháp luật và quy định của Giáo hội; tăng cường công tác tranh thủ, vận động, tuyên truyền cho chức sắc, tu sĩ, chức việc, tín đồ các tôn giáo thực hiện tốt nghĩa vụ công dân. 

  Đồng chí Nguyễn Phước Ninh – Đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ phát biểu tại Hội nghị

  Đồng chí Đào Văn Phước – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo công tác dân vận tỉnh, Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

  Đồng chí Thái Bảo – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

   Các Đại biểu trao đổi tại Hội nghị Trần Xuân Quế – BTG 

  Nguồn: bantongiao.dongnai.gov.vn


  Bản đồ

  bản đồ