Nhằm mục đích tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả cao, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. ​Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử.

    Thông qua tuyên truyền bầu cử góp phần tích cực vào việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố – Thành đoàn Biên Hoà – Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố phối hợp thực hiện trang bị 30 bảng pano và 150 tờ áp phích trên địa bàn thành phố. Ngoài ra, BTV Thành Đoàn triển khai tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026” đến các bạn đoàn viên, thanh niên trên địa bàn; đồng thời cũng chỉ đạo các đơn vị Đoàn – Hội – Đội trực thuộc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phát tờ rơi, loa di động,… để tuyên truyền sâu rộng đến mọi người về Cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội Khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Thảo An

    Nguồn: bienhoa.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ