Hội nông dân Tỉnh tổ chức huấn luyện tác vụ phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 cho Bộ quản lý, hội viên Hội nông dân của thành phố Biên Hoà.

  Tại tổ chức huấn luyện lớp, gần 100 cơ sở dữ liệu, Chi hội trưởng và hội viên nông dân trên địa bàn thành phố Biên Hòa đã được đại diện Hội nông dân Tỉnh phổ biến những nội dung cơ bản về một số kỹ năng truyền thông phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật phòng chống tác hại của rượu bia năm 2019 được  Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ bảy thông qua ngày 14/6/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2020 . Ngoài ra, các thành viên học tập cũng được nắm bắt nghị quyết lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
   

  Huấn luyện nhằm cung cấp các kiến ​​thức cần thiết, tạo sự chuyển đổi trong nhận thức và nâng cao hiểu biết pháp luật cho Bộ quản lý, hội viên nông dân hiểu  rõ và thực hiện có hiệu quả chính sách pháp luật của Nhà nước.

  Hồng Mỹ
  Nguồn bienhoa.dongnai.gov.vn
   
   

  Bản đồ

  bản đồ