Nhằm kiểm tra, giám sát việc triển khai các hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong 6 tháng đầu năm 2021 thông qua đó nhằm kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động tại cơ sở và định hướng triển khai hiệu quả chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng cuối năm 2021. ​Từ ngày 16/6 đến ngày 23/6/2021, BTV Thành Đoàn – UBKT Thành Đoàn tổ chức kiểm tra, giám sát công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong 6 tháng đầu năm 2021 đối với 10 đơn vị do các đồng chí Thường trực Thành Đoàn Biên Hòa làm trưởng đoàn. Tại buổi kiểm tra các đơn vị đã báo cáo kết quả đạt được trong việc thực hiện Công tác triển khai chương trình công tác năm với chủ đề “Thanh niên Biên Hòa khởi nghiệp, lập nghiệp” trong 6 tháng đầu năm 2021; kết quả việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021 trong 6 tháng đầu năm; Công tác rà soát, quản lý số liệu đoàn viên, thanh niên năm 2021; Tổng số thanh niên thực tế trên địa bàn; Công tác triển khai, tổ chức các hoạt động chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2021; Công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ Đoàn giai đoạn 2017 – 2022 và 2022 – 2027; Việc thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đoàn của đơn vị trong nhiệm kỳ 2017 – 2022 đến thời điểm hiện tại; Kết quả tham mưu cùng cấp ủy đơn vị trong việc tổ chức các hoạt động, công tác củng cố kiện toàn nhân sự tại các chi đoàn trực thuộc tại đơn vị.

    Quang cảnh buổi kiểm tra tại Phường Tân Phong Kết luận tại buổi kiểm tra các đồng chí Trưởng đoàn đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế mà các đơn vị cần khắc phục hơn nữa trong thời gian tới; đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid 19 đến toàn thể người dân, đoàn viên trên địa bàn; lựa chọn các hình thức tổ chức các hoạt động Hè và Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè sao cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay và tại địa phương./. Thảo An. Nguồn: bienhoa.dongnai.gov.vn

     


    Bản đồ

    bản đồ