Nhằm tạo cơ hội để thanh thiếu nhi trên địa bàn thành phố học tập, rèn luyện khả năng thực hành và ứng dụng tiếng Anh; Tạo sân chơi lành mạnh, khơi dậy tinh thần học tập, rèn luyện tiếng Anh trong thanh thiếu nhi trên địa bàn thành phố Biên Hòa. Qua đó, thúc đẩy phong trào học tiếng Anh trong đoàn viên, thanh thiếu nhi Biên Hòa. ​Từ ngày 27/6/2021 đến ngày 03/7/2021, thành phố Biên Hòa tổ chức Cuộc thi trực tuyến Olympic Tiếng Anh dành cho đoàn viên, thanh thiếu nhi trên địa bàn thành phố năm 2021 thông qua website trắc nghiệm trực tuyến MyAloha (myaloha.vn). Cuộc thi được chia thành 03 bảng: Bảng A: dành cho các em học sinh từ 08 đến 11 tuổi; Bảng B: dành cho các em học sinh từ 11 đến 14 tuổi và Bảng C: dành cho các em học sinh từ 15 đến 18 tuổi. Cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho thanh thiếu nhi thành phô1.

    Cuộc thi trực tuyến Olympic Tiếng Anh dành cho đoàn viên thanh thiếu nhi trên địa bàn thành phố Biên Hòa năm 2021

    Các câu hỏi trong cuộc thi được xây dựng gần gũi, đơn giản, có tính ứng dụng cao, vận dụng kỹ năng đọc – hiểu, nghe hiểu Tiếng Anh, ngữ pháp Tiếng Anh và các câu hỏi về giao tiếp Tiếng Anh cơ bản. Thông qua cuộc thi nhằm ứng dụng công nghệ thông tin và khả năng tiếp cận công nghệ thông tin đến đoàn viên, thanh thiếu nhi thành phố. Thảo An. Nguồn: bienhoa.dongnai.gov.vn

     


    Bản đồ

    bản đồ