Sáng ngày 28-4, tại hội trường Thành ủy Biên Hòa, Ủy ban bầu cử thành phố Biên Hòa đã tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ bầu cử cho các tổ chức làm công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. ​Tại điểm cầu thành phố Biên Hòa, gần 500 đại biểu là thành viên UBBC thành phố, các cơ quan chuyên môn có liên quan, cán bộ trưng tập cùng Bí thư đảng ủy, Thường trực UBBC các phường xã, tổ trưởng các tổ bầu cử và lực lượng vũ trang tham dự hội nghị đã được UBBC tỉnh hướng dẫn nhiều nội dung quan trọng về công tác chuẩn bị trước ngày bầu cử như: cách điều chỉnh bổ sung danh sách cử tri sau khi niêm yết, trang trí khu vực bỏ phiếu, chuẩn bị hòm phiếu, nhận tài liệu liên quan đến bầu cử, giải đáp thắc mắc về sử dụng phần mềm bầu cử, hướng dẫn sử dụng dấu tổ bầu cử và dấu đã bỏ phiếu. Ngoài ra, các đại biểu đã được hướng dẫn các công việc thực hiện trong ngày bầu cử, quy trình bầu cử, tổng hợp báo cáo tiến độ, quy trình kiểm phiếu, cách xác định kết quả bầu cử, cách ghi các loại biểu mẫu biên bản và quản lý phiếu bầu…. Hội nghị trực tuyến nghiệp vụ công tác bầu cử.

    Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử  Buổi tập huấn nhằm đảm bảo tính thống nhất công tác chuẩn bị trước, trong ngày bầu cử được chu đáo, đúng hướng dẫn của Trung ương, đồng thời xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn của các tổ chức phụ trách bầu cử trong việc tổ chức thực hiện quy định về công tác bầu cử được kịp thời, đảm bảo tiến độ thời gian theo quy định của Luật. Sau buổi tập huấn, UBBC thành phố đã chỉ đạo các đơn vị bầu cử tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn các cấp, đảm bảo tiến độ thời gian và quy trình các bước đúng luât định từ nay cho đến ngày 23/5. Hồng Mỹ

    Nguồn: bienhoa.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ