Cùng với các bước triển khai bầu cử và công tác chuẩn bị thực hiện cho ngày bầu cử, thời điểm này, các địa phương trong tỉnh đã và đang tích cực, đẩy mạnh công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức trong các tầng lớp nhân dân địa phương, đặc biệt là các vùng đặc thù như tôn giáo, công nhân lao động cũng được chú trọng, để mọi người biết và thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm công dân của mình, tham gia bầu đủ, bầu đúng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021– 2026 vào ngày 23/5 tới. ​Ngay từ khi triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 các phường có đông đồng bào có đạo ở thành phố Biên Hòa như Hố Nai, Tân Hòa, Tân Biên, Tân Mai đều rất chú trọng tới công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức sinh động trực quan như pano, apphich, băng rôn cỡ lớn,.. treo dán tại những địa điểm công cộng, trục đường lớn nơi nhiều người dân qua lại. Cùng với công tác tuyên truyền, thành phố Biên Hòa hiện cũng đã thực hiện đầy đủ các bước về công tác bầu cử đúng quy trình hướng dẫn cấp trên, sau hội nghị hiệp thương lần 3 đã được tổ chức nhằm thống nhất và lập danh sách chính thức 64 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021 thành phố còn tổ chức các đoàn kiểm tra về công tác bầu cử ở phường xã để kịp thời tháo gỡ khó khăn nếu có khi thực hiện quy trình bầu cử. Tuyên truyền bầu cử đến vùng dân cư đặc thù.

    Tuyên truyền bầu cử đến vùng dân cư đặc thù

    Để người dân có nhận thức đúng và đầy đủ về sự kiện lớn và quan trọng này, các phường, xã trên địa bàn thành phố Biên Hòa đều có kế hoạch tuyên truyền riêng phù hợp với đặc thù địa phương mình, cụ thể như bám sát từng giai đoạn, các bước trong quy trình công tác bầu cử, đi kèm với đó là các tài liệu, văn bản hướng dẫn liên quan đến công tác bầu cử để thực hiện đạt kết quả cao nhất. Để ngày bầu cử 23/5 tới thật sự là ngày hội của toàn dân./. Xuân Nương 

    Nguồn: bienhoa.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ