Văn phòng Bộ GTVT vừa có Văn bản số 230/TB-BGTVT thông báo kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể tại Hội nghị đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải.

    Theo đó, ngày 02 tháng 7 năm 2021, tại Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT), Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Bộ GTVT. Trong 6 tháng đầu năm 2021 mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động ngành GTVT nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt, toàn diện của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự hỗ trợ, giúp đỡ của các bộ, ngành,cơ quan Trung ương, sự cố gắng nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành, Bộ GTVT đã hoàn thành hầu hết các mặt công tác theo kế hoạch đề ra, trong đó có nhiều kết quả nổi bật như: đã hoàn thành trình Hội động thẩm định nhà nước 05 đề án quy hoạch quốc gia chuyên ngành GTVT thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và là một trong những bộ, ngành đầu tiên trong cả nước hoàn thiện quy hoạch ngành quốc gia; công tác giải ngân vốn đầu tư công cao hơn bình quân chung của cả nước và vượt kế hoạch của Bộ; công tác cải cách hành chính tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực và được Bộ Nội vụ xếp hạng thứ 11/17 bộ, ngành về chỉ số cải cách hành chính năm 2020; tai nạn giao thông tiếp tục giảm cả 03 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương; sản lượng vận tải hàng hóa cao hơn so với cùng kỳ. Để tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu các cơ quan, đơn vị bám sát chỉ đạo, chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Bộ để triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung thực hiện một số nội dung sau: 1. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộcBộ tiếp tục quán triệt sâu sắc, thấm nhuần tư tưởng chỉ đạo của Chính phủ vàThủ tướng chính phủ; tiếp tục chuyển biến nhanh tư duy, nhận thức, phương thức chỉ đạo, điều hành để quyết tâm thực hiện vớihiệu quả cao nhất các mục tiêu, kế hoạch đề ra. 2. Đối với các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao: Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị theo dõi, tham mưu kịp thời cho Bộ triển khai hiệu quả toàn bộ các nhiệm vụ được Chính phủ, Lãnh đạo Chính phủ giao, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tồn đọng nhiệm vụ dẫn đến quá hạn. Giao Văn phòng Bộ theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình thực hiện, báo cáo kịp thời để Bộ trưởng xử lý, phê bình những cơ quan thực hiện chậm làm ảnh hưởng đến công tác chung của Bộ. 3. Đối với công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật: Yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trươngrà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để điều chỉnh, bổ sung những quy định còn thiếu, những quy định còn khó khăn, vướng mắc khi thực hiện. Đồng thời, trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật phải nghiên cứu kỹ lưỡng, bảo đảm dự thảo với chất lượng tốt nhất và nâng cao tinh thần trách nhiệm cơ quan chủ trì thẩm định để trình Lãnh đạo Bộ ban hành. 4. Đối với 05 đề án quy hoạch quốc gia chuyên ngành GTVT thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050: Yêu cầu Vụ Kế hoạch – Đầu tư cùng với Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục chuyên ngành,các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Hội đồng thẩm định nhà nước hoàn thiện 05 đề án quy hoạch để phấn đấu trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trước ngày 20 tháng 7 năm 2021. 5. Đối với đề án xây dựng đường bộ cao tốc giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030: Vụ Đối tác công – tư và các cơ quan liên quan hoàn thiện đề án theo chỉ đạo của Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ,đảm bảo chất lượng tốt nhất; đồng thời chuẩn bị phương án lập các dự án thành phần riêng (phương án 2) để Bộ GTVT xem xét, kịp thờibáo cáo cấp có thẩm quyền quyết định. 6. Đối với công tác giải ngân vốn đầu tư công: Yêu cầu các chủ đầu tư và các Ban quản lý dự án phải hết sức tập trung, nêu cao tinh thần trách nhiệm,quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tranh thủ thời gian có thời tiết thuận lợiđể đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đang triển khai; hoàn thiện nhanh nhất các thủ tục nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành để đẩy tiến độ giải ngân theo đúng kếhoạch đề ra. Bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ thi công, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án phải hết sức quan tâm đến chất lượng dự án với phương châm chất lượng phải được đặt lên hàng đầu, đồng thời kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm về phòng, chống tham nhũng trong quá trình triển khai dự án. Giao Vụ Kế hoạch – Đầu tư, Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông theo dõi chặt chẽ tiến độ giải ngân của từng dự án, tham mưu ngay cho Bộ điều chuyển vốn đối với những dự án cótiến độ giải ngân chậm sang những dự dự án có tiến độ giải ngân tốt, còn thiếu vốn. 7. Đối với công tác cải cách hành chính: Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải quan tâm, kiểm soát và thực hiện tốt các nhiệm vụ để nâng cao các chỉ số về cải cách hành chính năm 2021 so với năm 2020 với mục tiêu đưa Bộ GTVT xếp hạng thứ 5 hoặc thứ 6/17 bộ, ngành về chỉ số cải cách hành chính trong năm 2021. 8. Đối với công tác xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số: Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng được Bộ GTVT tập trung chỉ đạo trong thời gian qua. yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị mà trọng tâm là Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục chuyên ngành phải tập trung thực hiện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ về xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số. Giao Trung tâm Công nghệ thông tin theo dõi, tham mưu kịp thời cho Lãnh đạo Bộ thường xuyên đánh giá, chỉ đạo về nội dung này. 9. Đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông: Giao Vụ An toàn giao thông, Vụ Vận tải các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia,các cơ quan liên quan củacác bộ, ngành, địa phương để tham mưu cho Phó Thủ tướng Chính phủ -Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ GTVT tiếp tục chỉ đạo mạnh mẽ, hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông với mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông cả 03 tiêu chí từ 05% -10% theo đúng yêu cầu của Quốc hội, Chính phủ. P.V

     


    Bản đồ

    bản đồ