Ngày 18/7/2021, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn ký ban hành Quyết định số 1324/QĐ-BGTVT về việc trưng dụng nhân lực y tế tham gia Đoàn công tác hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 tại các chốt (hoặc địa điểm) kiểm dịch trên các quốc lộ thuộc địa phận các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận và Đắk Nông. “Trưng dụng 12 nhân sự tham gia Đoàn công tác hỗ trợ chống dịch Covid-19 tại các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận và Đắk Nông”, Quyết định của Bộ GTVT nêu rõ và yêu cầu Cục Y tế GTVT có trách nhiệm cử 01 nhân sự tham gia và làm Trưởng Đoàn công tác; 3 thành viên Đoàn công tác gồm Bệnh viện GTVT Tháp Chàm (cử 03 nhân sự), Bệnh viện GTVT Nha Trang (cử 03 nhân sự), Trung tâm Y tế dường bộ 2 (cử 03 nhân sự), Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường GTVT (cử 02 nhân sự). Bộ GTVT giao Cục trưởng Cục Y tế GTVT chủ trì, chỉ đạo các đơn vị y tế quyết định danh sách nhân sự cụ thể, đảm bảo các nhân sự tham gia Đoàn đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ công tác hỗ trợ chống dịch Covid-19. Thời gian trưng dụng bắt đầu từ ngày 19/7/2021 đến khi có chỉ đạo mới của Bộ GTVT. Lương và các chế độ chính sách khác (nếu có) của các thành viên Đoàn do đơn vị cử nhân sự chịu trách nhiệm chi trả theo quy định.

    Một chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 (Nguồn: TTXVN) Phân công nhiệm vụ trong công tác hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 tại các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận và Đắk Nông như sau: Đoàn công tác có nhiệm vụ hỗ trợ công tác xét nghiệm Covid-19 (test nhanh) tại các chốt (hoặc địa điểm) kiểm dịch trên các quốc lộ thuộc địa phận các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận và Đắk Nông. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa phương và Tổng cục Đường bộ Việt Nam phân công (Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa phương phân công các nhiệm vụ về chuyên môn nghiệp vụ trong công tác xét nghiệm; Tổng cục Đường bộ Việt Nam phân công về số lượng, nhân sự cụ thể và thời giờ làm việc tại từng chốt (địa điểm) kiểm dịch). Cục trưởng Cục Y tế GTVT chủ trì, phối hợp với y tế địa phương hướng dẫn các thành viên Đoàn công tác về các quy định chuyên môn, quy trình kỹ thuật trong phòng chống dịch Covid-19, các biện pháp phòng chống lây nhiễm Covid-19 và quy trình nghiệm vụ xét nghiệm Covid-19 (test nhanh); Tổ chức công tác xét nghiệm Covid-19 (test nhanh) và quản lý các mẫu test nhanh đúng mục đích, không được để lãng phí. Đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho Trưởng Đoàn, tổ chức quản lý nhân sự Đoàn trong thời gian trưng dụng. Sở GTVT các tỉnh: Ninh Thuận, Bình Thuận và Đắk Nông chủ trì, phối hợp với các cơ sở y tế địa phương để đặt các chốt (hoặc địa điểm) xét nghiệm; Bố trí nơi ăn, nghỉ, sinh hoạt cho các thành viên Đoàn công tác trong thời gian hỗ trợ tại địa phương. Quyết định nêu rõ, Chánh văn phòng, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Y tế GTVT, Giám đốc các Sở GTVT Ninh Thuận, Bình Thuận, Đắk Nông và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. V.H. nguồn: www.mt.gov.vn

     


    Bản đồ

    bản đồ