Hôm nay 24/7, Bộ GTVT có văn bản yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam; các Cục: Hàng không Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông; các Vụ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ; Văn phòng Đảng – Đoàn thể; Văn phòng Ban Cán sự đảng Bộ; Văn phòng Ủy ban ATGT quốc gia; các Ban Quản lý dự án và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ GTVT tại Hà Nội khẩn trương tăng cường một số biện pháp thực hiện Chỉ thị 16 về phòng, chống dịch Covid-19.

    Lượng xe lưu thông qua cầu Vĩnh Tuy đã giảm hẳn so với ngày thường. Ảnh: TXVN

    Văn bản nêu rõ, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ngày 23/7/2021, Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 17/CT-UBND thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng chống dịch COVID-19, theo “Thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 6h00 ngày 24/7/2021 trên phạm vi toàn Thành phố theo nguyên tắc gia đình cách lý với gia đình; khu phố cách ly với khu phố; thôn bản cách ly với thôn bản; xã, phường cách ly với xã, phường, quận, huyện cách ly với quận, huyện; Thành phố cách ly với tỉnh; cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết yếu, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo quy định”. Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn Hà Nội trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị minh triển khai đúng Chỉ thị số 17/CT-UBND nêu trên, chú trọng các nội dung sau: 1. Xác định nhiệm vụ phòng chống dịch là cấp bách hàng đầu, dừng tất cả các hoạt động, cuộc họp chưa cấp thiết; các cuộc họp cần thực hiện thì tổ chức họp trực tuyến, tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai kịp thời, hiệu quả các nội dung của Chỉ thị này và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 2. Đối với các cơ quan, công sở (trừ các hoạt động chính trị, đối ngoại cấp bách, quan trọng được cơ quan có thẩm quyền cho phép; các lực lượng và các hoạt động phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh) bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà; chỉ những trường hợp thật sự cần thiết như: trực chiến đấu, trực cơ quan, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu mới đến làm việc tại công sở. Người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm về việc cán bộ, nhân viên lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch. 3. Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như: mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, khám chữa bệnh, tiêm chủng và các trường hợp khẩn cần khác, đi công tác công vụ, được bố trí làm việc tại cơ quan, công sở. Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và nơi công cộng. Thực hiện khai báo y tế hàng ngày trên website www.tokhaiyte.vn hoặc ứng dụng Ncovi, Bluezone. Liên hệ ngay với chính quyền địa phương, cơ sở y tế khi xuất hiện triệu chứng sốt, ho, khó thở, mất vị giác. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức khi di chuyển về Hà Nội vì lý do công vụ, phòng chống dịch, phục vụ sản xuất phải thực hiện khai báo y tế và tuân thủ các biện pháp giám sát, cách ly y tế theo quy định của Thành phố. 4. Các Ban Quản lý dự án đang thực hiện các công trình xây dựng trọng điểm cấp bách: Yêu cầu phối hợp các đơn vị liên quan báo cáo Bộ GTVT, UBND Thành phố Hà Nội xem xét cho phép hoạt động để đảm bảo tiến độ và phải đáp ứng yêu cầu an toàn phòng chống dịch bệnh. 5. Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam chỉ đạo, điều tiết, tổ chức hoạt động vận tải ra vào Hà Nội trên nguyên tắc: Dừng các hoạt động vận tải hành khách đường bộ bằng ô tô, đường thủy xe buýt, xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch, xe khách liên tỉnh, hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội địa, vận tải hành khách công công vận chuyển hành khách bằng xe mô tô (bao gồm xe có sử dụng phần mềm ứng dụng công nghệ kết nối với hành khách và xe “ôm”), trừ trường hợp phục vụ công tác phòng chống dịch công vụ, ngoại giao, vận chuyển công nhân, chuyên gia. Công tác vận tải hàng hóa phải đảm bảo công tác phòng chống dịch, trong đó vận tải hàng hóa thiết yếu được ưu tiên “luồng xanh” vào Thành phố./. Nguồn: www.mt.gov.vn

     


    Bản đồ

    bản đồ