Để tăng tỷ lệ miễn dịch phòng bệnh bại liệt trong cộng đồng, Sở Y tế đã ban hành kế hoạch triển khai bổ sung vắc xin bại liệt cho trẻ em trong độ tuổi từ 1 đến 5 tuổi trên địa bàn tỉnh năm 2020-2021. ​cdc.

    Tiêm ngừa vắc xin tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai (CDC Đồng Nai). Theo đó, tổ chức 2 chiến dịch bổ sung vắc xin bại liệt gồm tiêm (IPV) trong quý IV/2020 – II/2021 và uống (bOPV) trong quý IV/2020. Thời gian triển khai cụ thể sẽ được cơ quan y tế tại địa phương thông báo đến người dân. Mục tiêu là trên 90% trẻ được tiêm bổ sung 1 mũi vắc xin bại liệt và trên 95% trẻ dưới 5 tuổi được uống đủ 2 liều vắc xin tại các xã, phường, thị trấn. Đối tượng tiêm bổ sung vắc xin bại liệt (IPV) là trẻ từ ngày 01/03/2016 đến ngày 28/02/2018 chưa được tiêm vắc xin IPV, triển khai tiêm tại 170 xã, phường, thị trấn thuộc 11 huyện, thành phố và dự kiến 106.080 trẻ được tiêm. Còn uống vắc xin bOPV cho tất cả trẻ sinh từ 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019, bao gồm cả những trẻ đã từng uống hoặc tiêm vắc xin bại liệt trước đó (trừ trường hợp mới uống vắc xin bại liệt trong vòng 1 tháng trước ngày triển khai tiêm chủng). Triển khai tại 153 xã, phường thuộc 10 huyện thành phố và dự kiến 212.300 trẻ được uống. Sao Mai

    Nguồn: syt.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ