Ngày 26/5/2021, Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa ban hành Quyết định số 979/QĐ-UBND về việc Bồi thường, hỗ trợ cho ông (bà) Võ Văn Phương – Lê Thị Công do thu hồi đất để thực hiện Dự án phục vụ tái định cư phường Tam Hiệp (9,4ha) tại phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa (đợt 4). ​​​

    Nguồn: bienhoa.dongnai.gov.vn

     


    Bản đồ

    bản đồ