Ngày 26/5/2021, Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa ban hành Quyết định số 1094/QĐ-UBND về việc bồi thường, hỗ trợ cho ông Nguyễn Văn Giáo và bà Nguyễn Thị Bé do thu hồi để thực hiện dự án trường tiểu học Hóa An 2 tại phường Hóa An, thành phố Biên Hòa

    Nguồn: bienhoa.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ