​Bồi thường hơn 29 ha Khu công nghiệp Sông Mây 

    Khu công nghiệp Sông Mây (huyện Trảng Bom) UBND tỉnh vừa có Quyết định 1583/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án Khu công nghiệp Sông Mây giai đoạn 1 (phần diện tích còn lại) và giai đoạn 2 tại xã Bắc Sơn và Hố Nai 3 (H.Trảng Bom). Diện tích đất cần bồi thường và thu hồi để thực hiện dự án là hơn 29,1ha, gồm đất ở nông thôn, đất nông nghiệp, trong đó có đất trồng cây hàng năm, trồng cây lâu năm, nuôi trồng thủy sản, đất rừng sản xuất. Theo đó, giá đất sẽ được phê duyệt là khu vực đất nông nghiệp ở xã Hố Nai 3 thuộc vị trí 4, đường nhóm I là 650 ngàn đồng/m2. Tại xã Bắc Sơn, đất ở nông thôn thuộc đường Tỉnh 767 (đoạn từ Công ty Việt Vinh đến ngã ba Hươu Nai), vị trí 2 đường nhựa, bê tông giá hơn 6,8 triệu đồng/m2; vị trí 2 đường đất, đường cấp phối giá gần 5,5 triệu đồng/m2. Đất nông nghiệp xã Bắc Sơn khu vực cần thu hồi thuộc vị trí 4 đường nhóm I giá 649 ngàn đồng/m2. Khu công nghiệp Sông Mây đi vào hoạt động từ năm 1999, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành đầu tư hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 và giai đoạn 2 do vướng bồi thường thu hồi đất của các hộ gia đình, cá nhân. Vi Quân

    Nguồn: dongnai.gov.vn

     


    Bản đồ

    bản đồ