Nhằm phục vụ tốt công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, Ban biên tập Trang Thông tin điện tử trân trọng gửi tới quý vị một số ca khúc tiêu biểu về bầu cử: ​

  1. Lá phiếu niềm tin – Tác giả: Vũ Mão (1) LaPhieuNiemTin-VuMao.mp3(1) LaPhieuNiemTin-VuMao.mp3

  2. Nhanh chân lên ! Dậy mà đi – Tác giả: Trần Long Ẩn (2) NhanhChanLenDayMaDi-TranLongAn.mp3(2) NhanhChanLenDayMaDi-TranLongAn.mp3 3. Ta mau đi bầu – Tác giả: Nguyễn Đức Trung (3) TaMauDiBau-NguyenDucTrung.mp3(3) TaMauDiBau-NguyenDucTrung.mp3

  4. Bài ca ngày hội – Tác giả: Tôn Thất Lập (4) BaiCaNgayHoi-TonThatLap.mp3(4) BaiCaNgayHoi-TonThatLap.mp3

  5. Lá phiếu đầu tiên – Tác giả: Thập Nhất (5) la-phieu-dau-tien – Thập nhất.mp3(5) la-phieu-dau-tien – Thập nhất.mp3

  6. Nhớ lấy một ngày – Tác giả: Phạm Đăng Khương (6) Nhớ lay mot ngay -Pham đang khuong.mp3(6) Nhớ lay mot ngay -Pham đang khuong.mp3

  7. Cả nước đi bầu – Tác giả: Văn Chung (7) ca-nuoc-di-bau – Van Chung.mp3(7) ca-nuoc-di-bau – Van Chung.mp3

  8. Ngày hội non sông – Tác giả: Nguyễn Nam (8) Ngay hoi non song- Nguyễn Nam.mp3(8) Ngay hoi non song- Nguyễn Nam.mp3

  9. Ngày Quốc Hội – Tác giả: Đỗ Nhuận (9) ngay-quoc-hoi- Đỗ Nhuận.mp3(9) ngay-quoc-hoi- Đỗ Nhuận.mp3

  10.Ngày hội toàn dân – Tác giả: Vũ Mão (10) Ngay-hoi-toan-dan Vũ Mão.mp3(10) Ngay-hoi-toan-dan Vũ Mão.mp3

  Biên Hòa đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử

  Các ca khúc tiêu biểu về bầu cử 

  Nguồn: bienhoa.dongnai.gov.vn


  Bản đồ

  bản đồ