Sau khi xem xét kiến nghị của Sở Công thương, UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu UBND các huyện, thành phố trong tỉnh và các sở, ngành, đơn vị liên quan căn cứ vào những kiến nghị của Sở Công thương để áp dụng, triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các chợ đầu mối, chợ bán lẻ tại từng địa phương, đơn vị theo đúng quy định. UBND tỉnh giao Sở Công thương hướng dẫn, theo dõi và đôn đốc các địa phương, đơn vị thực hiện… 

   Chốt kiểm soát dịch bệnh trước cổng chợ Phương Lâm (H.Tân Phú).

  Đánh giá kỹ các chợ tạm Trước đó, để công tác tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại chợ đầu mối, chợ bán lẻ trên địa bàn tỉnh nhà theo hướng dẫn của Bộ Y tế được thực hiện thống nhất, đồng bộ, minh bạch, cụ thể và đảm bảo hiệu quả trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương đã kiến nghị UBND tỉnh xem xét, chấp thuận kể từ 12 giờ ngày 25-7-2021, tất cả các chợ (kể cả các điểm bán lương thực, thực phẩm thiết yếu do địa phương thành lập) trên địa bàn tỉnh chỉ được phép hoạt động sau khi được kiểm tra, đánh giá đảm bảo phương án phòng, chống dịch Covid-19 cho chợ (về diện tích và điều kiện an toàn phòng, chống dịch Covid-19 theo Công văn số 5858/BYT-MT ngày 21-7-2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại chợ đối với các địa phương trong thời gian áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ) và chỉ được hoạt động kinh doanh các mặt hàng, nhu yếu thiết yếu trong danh mục theo quy định. Đối với các địa phương có chợ nhưng tạm ngưng hoạt động do không đảm bảo điều kiện an toàn phòng, chống dịch Covid-19 hoặc địa bàn chưa có chợ hoặc chưa có cửa hàng tiện lợi, kiến nghị giao UBND cấp huyện khẩn trương thực hiện khảo sát, đánh giá và quyết định địa điểm để hình thành điểm bán lương thực, thực phẩm thiết yếu trong thời gian giãn cách xã hội nhằm đảm bảo nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Ngoài ra, nhằm hạn chế việc người dân ra khỏi nhà, giảm tối đa mật độ người vào chợ (kể cả các điểm bán lương thực, thực phẩm thiết yếu do địa phương thành lập) đảm bảo quy định phòng, chống dịch Covid-19 và giải quyết nhanh gọn thời gian mua sắm hàng hóa thiết yếu của người dân, Sở Công thương kiến nghị UBND các địa phương giao UBND xã, phường khẩn trương phát thẻ vào chợ cho người dân trên địa bàn theo Công văn số 5858/BYT-MT của Bộ Y tế…

  Thẻ vào chợ tại chợ Phương Lâm.

  Hướng dẫn thực hiện tại chợ đầu mối, chợ bán lẻ Sáng ngày 25-7, Sở Công thương có văn bản gửi UBND các huyện, thành phố và các tổ chức quản lý chợ trên địa bàn tỉnh về việc hướng dẫn thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 tại chợ đầu mối, chợ bán lẻ trong thời gian áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg. Theo đó, đối với công tác quản lý tại chợ hoặc địa điểm thay thế chợ, Sở Công thương đề nghị tổ chức các quản lý các chợ hoặc địa điểm thay chợ cần tổ chức họp thống nhất lựa chọn số lượng và hộ, cá nhân kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, trong đó ưu tiên chọn hộ, cá nhân kinh doanh theo thứ tự sau: (1) Hộ, cá nhân kinh doanh đúng ngành nghề đang kinh doanh cố định có địa chỉ lưu trú (thường trú) cùng xã, phường, thị trấn; (2) Hộ, cá nhân kinh doanh cố định có địa chỉ lưu trú (thường trú) cùng xã, phường, thị trấn; (3) Hộ, cá nhân kinh doanh trẻ tuổi (tùy tình hình thực tế để đưa ra độ tuổi phù hợp), không có bệnh nền và có địa chỉ lưu trú (thường trú) cùng xã, phường, thị trấn; (4) Thanh toán không dùng tiền mặt (thanh toán qua thẻ, thiết bị di động thông minh, ví điện tử …); (5) Có sử dụng điện thoại thông minh được cài đặt và luôn mở chương trình Bluezone. Trường hợp, số hộ, cá nhân đăng ký, được lựa chọn với lượng lớn thì bố trí, sắp xếp kinh doanh luân phiên theo ngày chẵn, ngày lẻ để giảm tối đa số lượng người tương tác.Đồng thời, công khai thông tin cán bộ, quản lý, hộ, cá nhân đang hoạt động tại chợ hoặc địa điểm thay thế chợ. Quy trình thực hiện vào chợ hoặc địa điểm thay thế chợ của khách hàng (áp dụng đối với số hộ, cá nhân kinh doanh từ 10 người trở lên) cần thực hiện theo 3 bước: Bước 1: đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang; kiểm tra khai báo y tế qua quét mã QR điểm kiểm dịch hoặc trên ứng dụng VHD hoặc khai trên giấy; kiểm tra, thu hồi và quản lý theo vào chợ theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Bước 2: di chuyển 1 chiều để tiến hành mua hàng và thanh toán tiền (khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt). Bước 3: Di chuyển theo hướng ra 1 chiều. Đối với UBND các huyện, thành phố trong tỉnh, Sở Công thương đề nghị khẩn trương triển khai thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại chợ đầu mối, chợ bán lẻ trong thời gian áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg theo nội dung chỉ đạo của Bộ Y tế, Bộ Công thương, UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Công Thương. Trong đó, thông báo, tổ chức sắp xếp, phê duyệt, kiểm tra, giám sát các chợ trên địa bàn trong thời gian áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg được phép hoạt động kinh doanh các mặt hàng trong danh mục hàng hóa thiết yếu theo quy định… Nam Hữu . Nguồn: dongnai.gov.vn

   


  Bản đồ

  bản đồ