Đến thời điểm này, Ủy ban Mặt trận tổ quốc 30 phường xã thành phố Biên Hòa đã thực hiện xong nội dung bước 2 của công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Hiện đang tập trung thực hiện việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với 64 ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố và 1.245 ứng cử viên HĐND phường xã. Đây là một trong những nội dung quan trọng nằm trong quy trình tổ chức bầu cử theo luật định.

  Lây ý kiến cử tri nơi cư trú.

  Lấy ý kiến ​cử tri nơi cư trú Cùng với đó, các phường xã cũng tiến hành thành lập các đơn vị bầu cử, các tổ bầu cử và phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các thành viên ủy ban bầu cử địa phương. Chỉ đạo các tổ dân phố rà soát lập danh sách cử tri, đồng thời chỉ đạo công an phường lập danh sách những người không đủ điều kiện đi bầu cử. Từ đó đối chiếu để lên danh sách cử tri phường, xã đảm bảo không bỏ lọt, sai sót nhằm đảm bảo đầy đủ số lượng cử tri tham gia đi bỏ phiếu bầu đầy đủ vào ngày 23/5 tới./.

  Xuân Nương

  Nguồn: buenhoa.dongnai.gov.vn


  Bản đồ

  bản đồ