Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Đồng Nai về phòng, chống dịch COVID-19 và hướng dẫn Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai tại Văn bản số 428/BTG-TCHC ngày 31/5/2021​, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tiếp tục ban hành Văn thư, Thông báo đề nghị chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ chấp hành các quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Tại Thông báo ghi ngày 30/5/2021, Tòa Giám mục Xuân Lộc đề nghị linh mục, tu sĩ, phó tế, chủng sinh cùng toàn thể giáo dân trong Giáo phận Xuân Lộc tạm ngưng Thánh lễ và các sinh hoạt mục vụ có quy tụ cộng đoàn, cho phép các tín hữu được miễn chuẩn bổn phận tham dự các lễ buộc và được khuyến khích tham dự Thánh lễ, Lần hạt Mân côi và Chầu Thánh Thể trực tuyến; khuyến khích và đề nghị các linh mục dâng Thánh lễ trực tuyến cho giáo dân; Tạm ngưng việc tổ chức tĩnh tâm năm 2021 của Linh mục đoàn Giáo phận Xuân Lộc; Đề nghị tuân thủ các hướng dẫn của Tòa Giám mục và chính quyền các cấp về các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là việc thực hiện Thông điệp 5K của Bộ Y tế.

    Tại Văn thư số 361/BTS-VP ngày 31/5/2021, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các huyện, thành phố và trụ trì các tự, viện Phật giáo trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm hướng dẫn của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tại Văn thư số 297/BST-VP ngày 12/5/2021; tạm dừng mọi hoạt động, lễ nghi tôn giáo tập trung tại các tự viện trên địa bàn tỉnh.  Cùng với việc ban hành Văn thư, Thông báo đề nghị chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ chấp hành các quy định về phòng, chống dịch COVID-19, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai tại Văn bản số 1150/MTTQ-BTT ngày 25/5/2021 về việc tiếp tục triển khai thực hiện vận động toàn dân tham gia ủng hộ kinh phí mua vắc xin phòng, chống dịch COVID-19, tại Lễ phát động Đợt cao điểm quyên góp ủng hộ quỹ phòng, chống dịch COVID-19 do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức vào ngày 27/5/2021, đại diện Tòa Giám mục Xuân Lộc và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai đã trao tặng tổng số tiền 1.000.000.000 đ (Một tỷ đồng) ủng hộ quỹ phòng, chống dịch COVID-19.   Nguyễn Thị Kim Ngân – BTG​ 

    Nguồn: Bantongiao.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ