Ngày 17/6/2021, Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa ban hành Quyết định (hỏa tốc) số 3200/QĐ-UBND về việc Cách ly khu vực thuộc Siêu thị Big C Đồng Nai, tại khu phố 1, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Theo nội dung Quyết định 3200/QĐ-UBND ngày 17/6/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa sẽ khoanh vùng cách ly thuộc khu vực Siêu thị Big C Đồng Nai, tại khu phố 1, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Thời gian khoanh vùng cách ly là 21 ngày, bắt đầu từ 5 giờ 00 phút , ngày 17/6/2021 (thứ Năm).

    Cách ly kh​u vực thuộc Siêu thị Big C Đồng Nai, tại khu phố 1, phường Long Bình Tân (Đính kèm file)QD-3200 (UBND TP CoVid-19).pdfQD-3200 (UBND TP CoVid-19).pdf Ủy ban nhân dân thành phố sẽ thành lập 05 chốt cách ly ở khu vực các cổng ra – vào của siêu thị Big C Đồng Nai, thời gian hoạt động của các chốt: liên tục 24 giờ trong ngày , bắt đầu từ 5 giờ 00 phút , ngày 17/6/2021 cho đến khi có thông báo giản thể các chốt. Quang Tuyến 

     

    Nguồn: bienhoa.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ