Tổng cục ĐBVN vừa công bố luồng xanh Quốc gia trên hệ thống Quốc lộ và đề nghị UBND các tỉnh, thành phố phối hợp, chỉ đạo các cơ quan, Sở, ban ngành của địa phương triển khai thực hiện. Phương tiện vận chuyển hàng hóa lưu thông kết nối giữa các tỉnh thuộc Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tại về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19; để tạo thuận lợi cho việc lưu thông vận tải, tạo điều kiện cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bảo đảm thực hiện tốt mục tiêu kép vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh vừa phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội; Tổng cục ĐBVN công bố luồng xanh Quốc gia trên hệ thống Quốc lộ cho các phương tiện ưu tiên lưu thông quá cảnh, nội vùng qua các tỉnh, thành phố trong thời gian phòng chống dịch Covid-19.

    Tổng cục ĐBVN đề nghị Sở GTVT các địa phương cập nhật luồng xanh Quốc gia; xây dựng và công bố luồng xanh nội tỉnh, kết nối với luồng xanh Quốc gia và luồng xanh các địa phương lân cận; lựa chọn và công bố các vị trí dừng nghỉ cho các phương tiện nêu trên phục vụ nhu cầu thiết yếu. Đồng thời thống nhất vị trí các khu vực chốt kiểm soát, bảo đảm an toàn phòng dịch, an toàn giao thông trên các Quốc lộ thuộc luồng xanh Quốc gia trên 8 tỉnh, thành phố đang kiểm soát (Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, TP.Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận, Ninh Thuận, Lâm Đồng). HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC GIAO THÔNG LUỒNG XANH QUỐC GIA CHO CÁC PHƯƠNG TIỆN ƯU TIÊN LƯU THÔNG QUA KHU VỰC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 I. KHU VỰC PHÍA NAM 1. Phân luồng tổ chức giao thông cho các phương tiện lưu thông từ tỉnh Ninh Thuận đi về các tỉnh vùng Đông Nam Bộ và TP. Hồ Chí Minh lưu thông theo các lộ trình cụ thể như sau: a. Hướng lưu thông từ tỉnh Ninh Thuận đi về tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu và ngược lại: – Lộ trình 1: Quốc lộ 1 – Quốc lộ 55 – Quốc lộ 51 – tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; – Lộ trình 2: Quốc lộ 1 – Quốc lộ 56 – Quốc lộ 51 – tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; – Lộ trình 3: Quốc lộ 1 – Cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây – Quốc lộ 51 – tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. b. Hướng lưu thông từ tỉnh Ninh Thuận đi về tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh và ngược lại: – Lộ trình 1: Quốc lộ 1 – tuyến tránh TP. Biên Hòa, Quốc lộ 1- Quốc lộ 51 – Quốc lộ 1 (cầu Đồng Nai) – TP. Hồ Chí Minh; – Lộ trình 2: Quốc lộ 1 – Quốc lộ 55 – Quốc lộ 51 – Cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây – TP. Hồ Chí Minh; – Lộ trình 3: Quốc lộ 1 – Quốc lộ 56 – Quốc lộ 51 – Cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây – TP. Hồ Chí Minh; – Lộ trình 4: Quốc lộ 1 – Cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây – TP. Hồ Chí Minh. c. Hướng lưu thông từ tỉnh Ninh Thuận đi về tỉnh Lâm Đồng và ngược lại: – Lộ trình 1: Quốc lộ 1 – Quốc lộ 27 – Quốc lộ 20 – tỉnh Lâm Đồng; – Lộ trình 2: Quốc lộ 1 – Quốc lộ 28B – Quốc lộ 20 – tỉnh Lâm Đồng; – Lộ trình 3: Quốc lộ 1 – Quốc lộ 28 – Quốc lộ 20 – tỉnh Lâm Đồng. d. Hướng lưu thông từ tỉnh Ninh Thuận đi về tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước và ngược lại: – Lộ trình 1: Quốc lộ 1 – tuyến tránh TP. Biên Hòa, Quốc lộ 1- Quốc lộ 51 – Quốc lộ 1 (cầu Đồng Nai) – ĐT743A – Mỹ Phước – Tân Vạn – Phú Lợi – Quốc lộ 13 – tỉnh Bình Dương, Bình Phước; – Lộ trình 2: Quốc lộ 1 – Cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây – Quốc lộ 51 – Quốc lộ 1 (cầu Đồng Nai) – ĐT743A – Mỹ Phước – Tân Vạn – Phú Lợi – Quốc lộ 13 – tỉnh Bình Dương, Bình Phước; – Lộ trình 3: Quốc lộ 1 – ĐT25 – ĐT769 – Quốc lộ 51 – Quốc lộ 1 (cầu Đồng Nai) – ĐT743A – Mỹ Phước – Tân Vạn – Phú Lợi – Quốc lộ 13 – tỉnh Bình Dương, Bình Phước. 2. Phân luồng tổ chức giao thông cho các phương tiện lưu thông từ tỉnh Lâm Đồng đi về các tỉnh vùng Đông Nam Bộ và TP. Hồ Chí Minh lưu thông theo các lộ trình cụ thể như sau: a. Hướng lưu thông từ tỉnh Lâm Đồng đi về tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu và ngược lại: – Lộ trình 1: Quốc lộ 20 – Quốc lộ 28B (hoặc Quốc lộ 28) – Quốc lộ 1 – Quốc lộ 55 (hoặc Quốc lộ 56) – Quốc lộ 51 – tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; – Lộ trình 2: Quốc lộ 20 – ĐT25 – ĐT769 – Quốc lộ 51 – tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; – Lộ trình 3: Quốc lộ 20 – Cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây – Quốc lộ 51 – tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; – Lộ trình 4: Quốc lộ 20 – Quốc lộ 1 – Quốc lộ 56 – Quốc lộ 51 – tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. b. Hướng lưu thông từ tỉnh Lâm Đồng đi về tỉnh Bình Dương, Bình Phước và ngược lại: – Lộ trình 1: Quốc lộ 20 – Quốc lộ 1 – tuyến tránh TP. Biên Hòa, Quốc lộ 1- Quốc lộ 51 – Quốc lộ 1 (cầu Đồng Nai) – ĐT743 – Mỹ Phước – Tân Vạn – Phú Lợi – Quốc lộ 13 – tỉnh Bình Dương, Bình Phước; – Lộ trình 2: Quốc lộ 20 – Quốc lộ 1 – Cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây – Quốc lộ 51 – Quốc lộ 1 (cầu Đồng Nai) – ĐT743 – Mỹ Phước – Tân Vạn – Phú Lợi – Quốc lộ 13 – tỉnh Bình Dương, Bình Phước; – Lộ trình 3: Quốc lộ 20 – Quốc lộ 1 – ĐT25 – ĐT769 – Quốc lộ 51 – Quốc lộ 1 (cầu Đồng Nai) – ĐT743 – Mỹ Phước – Tân Vạn – Phú Lợi – Quốc lộ 13 – tỉnh Bình Dương, Bình Phước. 3. Phân luồng tổ chức giao thông cho các phương tiện lưu thông từ tỉnh Bình Phước đi về các tỉnh vùng Đông Nam Bộ và TP. Hồ Chí Minh lưu thông theo các lộ trình cụ thể như sau: Hướng lưu thông từ tỉnh Bình Phước đi về tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu và ngược lại: – Lộ trình 1: Quốc lộ 14 – Quốc lộ 13 – Phú Lợi – Mỹ Phước – Tân Vạn – ĐT743 – Quốc lộ 1 (cầu Đồng Nai) – Quốc lộ 51 – tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu; – Lộ trình 2: Quốc lộ 14 – ĐT741 – Quốc lộ 13 – Phú Lợi – Mỹ Phước – Tân Vạn – ĐT743 – Quốc lộ 1 (cầu Đồng Nai) – Quốc lộ 51 – tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu. 4. Phân luồng tổ chức giao thông cho các phương tiện lưu thông quá cảnh qua TP. Hồ Chí Minh lưu thông theo các lộ trình cụ thể như sau: a. Hướng lưu thông từ các tỉnh miền Tây (tỉnh Long An) đi về tỉnh Bình Dương, Bình Phước và ngược lại: – Lộ trình 1: Quốc lộ 1 (hoặc Cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Trung Lương) – Quốc lộ 62 – Quốc lộ N2 – Tỉnh lộ 8 – Huỳnh Văn Cù – Quốc lộ 13 – tỉnh Bình Dương, Bình Phước; – Lộ trình 2: Cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Trung Lương – Quốc lộ 1 – Quốc lộ 13 – tỉnh Bình Dương, Bình Phước; – Lộ trình 3: Quốc lộ 1 (hoặc Cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Trung Lương; Quốc lộ 50) – Nguyễn Văn Linh – Cầu Phú Mỹ – Võ Chí Công – Đồng Văn Cống (hoặc Khu công nghệ cao) – Xa lộ Hà Nội – Quốc lộ 1 – Quốc lộ 1K – Mỹ Phước – Tân Vạn – Phú Lợi – Quốc lộ 13 – tỉnh Bình Dương, Bình Phước. b. Hướng lưu thông từ các tỉnh miền Tây (tỉnh Long An) đi về tỉnh Đồng Nai và ngược lại: – Lộ trình 1: Quốc lộ 1 (hoặc Cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Trung Lương) – Quốc lộ 62 – Quốc lộ N2 – Tỉnh lộ 8 – Huỳnh Văn Cù – Quốc lộ 13 – Phú Lợi – Mỹ Phước – Tân Vạn – Quốc lộ 1K – tỉnh Đồng Nai; – Lộ trình 2: Quốc lộ N2 – Tỉnh lộ 8 – Quốc lộ 22 – Quốc lộ 1 – cầu Đồng Nai – Quốc lộ 51 – tỉnh Đồng Nai; – Lộ trình 3: Quốc lộ 1 (hoặc cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Trung Lương) – Xa lộ Hà Nội – đường D1 (Khu Công nghệ cao) – đường D2 – Võ Chí Công – Cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây – tỉnh Đồng Nai; – Lộ trình 4: Quốc lộ 1 (hoặc Cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Trung Lương; Quốc lộ 50) – Nguyễn Văn Linh – Cầu Phú Mỹ – Võ Chí Công – Cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây – tỉnh Đồng Nai. c. Hướng lưu thông từ các tỉnh miền Tây (tỉnh Long An) đi về tỉnh Tây Ninh và ngược lại: – Lộ trình 1: Quốc lộ 1 (hoặc Cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Trung Lương) – Quốc lộ 62 – Quốc lộ N2 – ĐT 825 – ĐT 822 – Tỉnh lộ 7 – Quốc lộ 22 – tỉnh Tây Ninh; – Lộ trình 2: Quốc lộ 1 – Quốc lộ 22 – tỉnh Tây Ninh. d. Hướng lưu thông từ tỉnh Tây Ninh đi về tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu và ngược lại: – Lộ trình 1: Quốc lộ 22 – Tỉnh lộ 8 – Huỳnh Văn Cù – Quốc lộ 13 – Phú Lợi – Mỹ Phước – Tân Vạn – ĐT 743A – cầu Đồng Nai – Quốc lộ 51 – tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu; – Lộ trình 2: Quốc lộ 22 – Quốc lộ 1 – cầu Đồng Nai – Quốc lộ 51 – tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu; – Lộ trình 3: Quốc lộ 22 – Quốc lộ 1 – Xa lộ Hà Nội – đường D1 (Khu Công nghệ cao) – đường D2 – Võ Chí Công – đường Cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây – tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu. 5. Phân luồng tổ chức giao thông cho các phương tiện lưu thông từ tỉnh Cà Mau đi về các tỉnh vùng Tây Nam Bộ và TP. Hồ Chí Minh lưu thông theo các lộ trình cụ thể như sau: a. Hướng lưu thông từ tỉnh Cà Mau đi về tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang, TP Cần Thơ, Vĩnh Long, Tiền Giang, Long An và ngược lại: – Lộ trình 1: Quốc lộ 1 – Cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Trung Lương – tỉnh Long An; – Lộ trình 2: Quốc lộ 1 – Quốc lộ QLPH (hoặc Quốc lộ NSH) – Quốc lộ 1 (hoặc Cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Trung Lương) – tỉnh Long An. b. Hướng lưu thông từ tỉnh Cà Mau đi về tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh và ngược lại: – Lộ trình 1: Quốc lộ 1 – Quốc lộ 54 – tỉnh Trà Vinh; – Lộ trình 2: Quốc lộ 1 – Quốc lộ 60 – tỉnh Trà Vinh; – Lộ trình 3: Quốc lộ QLPH – Quốc lộ 1 – Quốc lộ 54 – tỉnh Trà Vinh. 6. Phân luồng tổ chức giao thông cho các phương tiện lưu thông từ tỉnh Kiên Giang đi về các tỉnh vùng Tây Nam Bộ và TP. Hồ Chí Minh lưu thông theo các lộ trình cụ thể như sau: a. Hướng lưu thông từ tỉnh Kiên Giang đi về tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Long An và ngược lại: – Lộ trình 1: Quốc lộ 80 – Quốc lộ 91 – cầu Vàm Cống – Quốc lộ N2B – Quốc lộ 30 – Quốc lộ HCM – Quốc lộ N2 – Quốc lộ 62 – tỉnh Long An; – Lộ trình 2: Quốc lộ 80 – Quốc lộ 91 – cầu Vàm Cống – Quốc lộ N2B – Quốc lộ 30 – Quốc lộ 1 – tỉnh Long An; – Lộ trình 3: Cao tốc Lộ Tẻ – Rạch Sỏi – cầu Vàm Cống – Quốc lộ N2B – Quốc lộ 30 – Quốc lộ HCM – Quốc lộ N2 – Quốc lộ 62 – tỉnh Long An; – Lộ trình 4: Cao tốc Lộ Tẻ – Rạch Sỏi – cầu Vàm Cống – Quốc lộ N2B – Quốc lộ 30 – Quốc lộ 1 – tỉnh Long An. – Lộ trình 5: Kiên Giang – Lộ Tẻ – Rạch Sỏi – N2B – QL.80 – cầu Mỹ Thuận – QL.1 – tỉnh Long An. b. Hướng lưu thông từ tỉnh Kiên Giang đi về tỉnh An Giang, TP Cần Thơ, tỉnh Trà Vinh và ngược lại: – Lộ trình 1: Quốc lộ 80 (hoặc Cao tốc Lộ Tẻ – Rạch Sỏi) – Quốc lộ 91 – Quốc lộ 1 – Quốc lộ NSH – Quốc lộ 60 – tỉnh Trà Vinh; – Lộ trình 2: Quốc lộ 80 (hoặc Cao tốc Lộ Tẻ – Rạch Sỏi) – Quốc lộ 91 – cầu Vàm Cống – Quốc lộ N2B – Quốc lộ 30 – Quốc lộ 1 – Quốc lộ 53 – tỉnh Trà Vinh; – Lộ trình 3: Quốc lộ 80 (hoặc Cao tốc Lộ Tẻ – Rạch Sỏi) – Quốc lộ 91 – cầu Vàm Cống – Quốc lộ N2B – Quốc lộ 30 – Quốc lộ 1 – Quốc lộ 60 – Quốc lộ 53 – tỉnh Trà Vinh. – Lộ trình 4: Kiên Giang – Quốc lộ 80 – QL.61 – QL.61C – cầu Cần Thơ – QL.1 – QL.54 -tỉnh Trà Vinh. 7. Phân luồng tổ chức giao thông cho các phương tiện lưu thông từ tỉnh Trà Vinh đi về các tỉnh vùng Tây Nam Bộ và TP. Hồ Chí Minh lưu thông theo các lộ trình cụ thể như sau: Hướng lưu thông từ tỉnh Trà Vinh đi về tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Long An và ngược lại: – Lộ trình 1: Quốc lộ 53 – Quốc lộ 60 – Cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Trung Lương – Quốc lộ 62 – Quốc lộ 1 – tỉnh Long An; – Lộ trình 2: Quốc lộ 53 – Quốc lộ 60 – Quốc lộ 50 – tỉnh Long An. GHI CHÚ: – Mục 1, 2, 3 là hướng lưu thông giữa các tỉnh vùng Đông Nam Bộ đến, đi qua TP. Hồ Chí Minh; – Mục 4 là hướng lưu thông giữa các tỉnh vùng Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ đến, đi qua TP. Hồ Chí Minh; – Mục 5, 6, 7 là hướng lưu thông giữa các tỉnh vùng Tây Nam Bộ đi qua TP. Hồ Chí Minh. II. CÁC KHU VỰC CÒN LẠI (Miền Bắc, Miền Trung): 1. Trục Bắc Nam: * Quốc lộ 1: Lạng Sơn – Bắc Giang – Bắc Ninh – Hà Nội – Hà Nam – Ninh Bình – Thanh Hóa – Nghệ An – Hà Tĩnh – Quảng Bình – Quảng Trị – Huế – Đà Nẵng – Quảng Nam – Quảng Ngãi – Bình Định – Phú Yên – Khánh Hòa – Ninh Thuận. * Đường Hồ Chí Minh: Cao Bằng – Hà Nội – Hòa Bình – Thanh Hóa – Nghệ An – Kon Tum – Bình Phước – QL.14 2. Hệ thống đường cao tốc – Nội Bài – Lào Cai; – Cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên; – Lạng Sơn – Bắc Giang – Bắc Ninh – Hà Nội; – Pháp Vân – Cầu Giẽ; Cầu Giẽ – Ninh Bình; – Đà Nẵng – Quảng Ngãi. 3. Các trục kết nối: Quốc lộ 2, Quốc lộ 3, Quốc lộ 4, Quốc lộ 4D, Quốc lộ 5, Quốc lộ 6, Quốc lộ 279, Quốc lộ 8, Quốc lộ 9, Quốc lộ 10, Quốc lộ 18, Quốc lộ 32, Quốc lộ 27C, Quốc lộ 19, Quốc lộ 24, Quốc lộ 25, Quốc lộ 26. VỊ TRÍ CÁC CHỐT KIỂM SOÁT, BẢO ĐẢM AN TOÀN PHÒNG DỊCH, AN TOÀN GIAO THÔNG TRÊN CÁC QUỐC LỘ THUỘC LUỒNG XANH QUỐC GIA TRÊN 8 TỈNH, THÀNH PHỐ (Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, TP.Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận, Ninh Thuận, Lâm Đồng) CẬP NHẬT NGÀY 17/7/2021 1. Tỉnh Đồng Nai (5 chốt) a) Quốc lộ 1: – Tại Km1871+900 (thuộc TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), kiểm soát hướng TP.HCM – Đồng Nai. – Tại Km1771+100 (thuộc huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai), kiểm soát hướng Đồng Nai – Bình Thuận. b) Quốc lộ 20: Tại Km73+000 (thuộc huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai), kiểm soát hướng Đồng Nai – Lâm Đồng. c) Quốc lộ 51: Tại Km37+500 (thuộc huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai), kiểm soát hướng Đồng Nai – BRVT. d) Quốc lộ 56: Tại Km17+000 (thuộc huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai), kiểm soát hướng Đồng Nai – BRVT. 2. Tỉnh Bình Dương (4 chốt) a) Quốc lộ 1K: – Tại Km11+000 (thuộc TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương), kiểm soát hướng TP.HCM – Bình Dương. – Tại Km5+850 (thuộc TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương), kiểm soát hướng Bình Dương – Đồng Nai. b) Quốc lộ 13: – Tại Km1+550 (thuộc TX Thuận An, tỉnh Bình Dương), kiểm soát hướng TP.HCM – Bình Dương. – Tại Km65+220 (thuộc huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương), kiểm soát hướng Bình Dương – Bình Phước. 3. Tỉnh Bình Phước (1 chốt) Quốc lộ 14: Tại Km895+600 (thuộc huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước), kiểm soát hướng Bình Phước – Đắk Nông. 4. TP.Hồ Chí Minh (1 chốt) Cao tốc TP. HCM – Long Thành – Dầu Giây Tại Km11+110 (thuộc TP.Thủ Đức, TP.HCM), kiểm soát hướng TP.HCM – Đồng Nai. 5. Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (1 chốt) a) Quốc lộ 55: Tại Km48+800 (thuộc huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), kiểm soát hướng BRVT – Bình Thuận. 6. Tỉnh Bình Thuận (1 chốt) a) Quốc lộ 1: Tại Km1594+800 (thuộc huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận), kiểm soát hướng Bình Thuận – Ninh Thuận. 7. Tỉnh Ninh Thuận (2 chốt) a) Quốc lộ 1: Tại Km1525+020 (thuộc huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận), kiểm soát hướng Ninh Thuận – Khánh Hòa. b) Quốc lộ 27: Tại Km224+500 (thuộc huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận), kiểm soát hướng Ninh Thuận – Lâm Đồng. 8. Tỉnh Lâm Đồng (4 chốt) a) Quốc lộ 27: Tại Km82+300 (thuộc huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng), kiểm soát hướng Lâm Đồng – Đắk Lắk. b) Quốc lộ 27C: Tại Km75+800 (thuộc huyện Lạc Dương tỉnh Lâm Đồng), kiểm soát hướng Lâm Đồng – Khánh Hòa. c) Quốc lộ 28: – Tại Km121+350 (thuộc huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng), kiểm soát hướng Lâm Đồng – Đắk Nông. – Tại Km56+000 (thuộc huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng), kiểm soát hướng Lâm Đồng – Bình Thuận. GHI CHÚ: Các vị trí nêu trên là khu vực thực hiện kiểm soát, căn cứ vào điều kiện mặt bằng, thực tế, quy trình kiểm soát của địa phương để điều chỉnh hướng kiểm soát, phối hợp tổ chức thực hiện phù hợp yêu cầu về phòng, chống dịch. P.V


    Bản đồ

    bản đồ