Nhà đất Bửu Hòa

  • Bán đất Bửu Hòa Biên Hòa 5x24m giá 430 triệu.
  • Bán đất Bửu Hòa Hóa An 439 triệu/lô/120m2