Thực hiện Kế hoạch số 112-KH/ĐTN ngày 02/3/2021 của Đoàn khối các cơ quan tỉnh về việc tổ chức học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Công văn số 37-CV/ĐUSTP ngày 04/3/2021 của Đảng ủy Sở Tư pháp về tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025), Ban Chấp hành Chi đoàn Sở Tư pháp xây dựng Kế hoạch số 12-KH/CĐSTP ngày 12/3/2021 triển khai học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025). Ngày 18/03/2021, Ban Chấp hành Chi đoàn Sở đã tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề triển khai học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025), với sự tham gia của hơn 30 đoàn viên, thanh niên Chi đoàn Sở Tư pháp. Chào cờ-Chi doan.

  Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ

   Tại buổi sinh hoạt, Ban Chấp hành Chi đoàn đã triển khai nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; phổ biến nội dung 06 chuyên đề: – Chuyên đề 1: Kết quả và nhiệm vụ về phát triển kinh tế, đầu tư hạ tầng, khai thác và bảo vệ tài nguyên môi trường; – Chuyên đề 2: Kết quả và nhiệm vụ về phát triển văn hóa, xã hội, giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ; – Chuyên đề 3: Kết quả và nhiệm vụ về công tác xây dựng chính quyền; – Chuyên đề 4: Kết quả và nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng; – Chuyên đề 5: Kết quả và nhiệm vụ về công tác dân vận; – Chuyên đề 6: Kết quả và nhiệm vụ về công tác đảm bảo quốc phòng – an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Chi đoàn triển khai hoc tap Nghi quyet

  Quang cảnh hội nghị

   Các đồng chí đoàn viên tích cực thảo luận, trao đổi sôi nổi; nhiều đồng chí Đoàn viên đã mạnh dạn đề xuất các chương trình, phần việc thanh niên để chào mừng thành công Đại hội Đảng cũng như kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đồng thời, tại Hội nghị Chi đoàn cũng đã xây dựng phương hướng, mục tiêu cũng như các giải pháp để thực hiện có hiệu quả nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng. Hội nghị là buổi sinh hoạt chính trị hết sức có ý nghĩa, giáo dục truyền thống vẻ vang của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh qua 90 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành; tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng; tạo đợt thi đua sôi nổi của đoàn viên, thanh niên khối các cơ quan tỉnh bằng những hành động, công trình, phần việc thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Trong thời gian tới, Ban Chấp hành Chi đoàn Sở Tư pháp sẽ tiếp tục cố gắng, xung kích phát huy sức trẻ, tính sáng tạo để xây dựng Chi đoàn Sở Tư pháp xứng đáng là Chi đoàn sơ sở vững mạnh xuất sắc./.

  Nguyễn Hải​

  Nguồn: stp.dongnai gov.vn


  Bản đồ

  bản đồ