Thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid -19 và chỉ đạo của BHXH Việt Nam về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN hàng tháng trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19. Để công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN cho người hưởng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được đầy đủ, kịp thời và an toàn; ngày 30/4/2021, BHXH tỉnh Đồng Nai đã ban hành công văn gửi Bưu điện tỉnh Đồng Nai; BHXH các huyện, thành phố về việc tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 5, 6 năm 2021 trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19, cụ thể như sau:

  Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng tại Bưu cục Khu công nghiệp, TP. Biên Hòa

  Về phương án tổ chức chi trả: Thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 5 và tháng 6 năm 2021 vào cùng một kỳ chi trả. Về thời gian chi trả: Dự kiến từ ngày 06/5 đến 20/5/2021. Giám đốc BHXH tỉnh yêu cầu các phòng nghiệp vụ, BHXH các huyện, thành phố nắm bắt tình hình chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 5, 6/2021 tại các địa phương. Kịp thời báo cáo, tham mưu xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình chi trả, phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 5, 6/2021 trong cùng một kỳ chi trả để người dân nắm bắt thông tin, thực hiện nghiêm các quy định của Thủ tướng Chính phủ trong phòng chống dịch Covid-19. Tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình chi trả cho người hưởng, đảm bảo việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các điểm chi trả. Chủ động phối hợp với Bưu điện huyện xử lý vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện chi trả tại địa phương. BHXH tỉnh cũng yêu cầu Bưu điện tỉnh phối hợp đề xuất, báo cáo UBND tỉnh về Phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 5, 6 năm 2021 và các tháng tiếp theo trong thời gian tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Phối hợp với các cơ quan truyền thông, ban, ngành, địa phương, UBND xã, phường truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 5, 6/2021. Thông tin cho người hưởng biết các nội dung thay đổi về phương thức chi trả, thời gian và địa điểm chi trả để người hưởng biết, nâng cao ý thức của người hưởng để đảm bảo an toàn cho người hưởng trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19. Đối với người hưởng nhận lương hưu và trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân: Thực hiện chuyển đẩy đủ cả hai tháng 5 và 6 cùng một đợt vào tài khoản cá nhân của người hưởng (trước ngày 10/5/2021). Đối với chi trả bằng tiền mặt: Xây dựng phương án chi trả, lịch chi trả tháng 5, 6/2021 cùng kỳ chi trả tháng 5/2021 phù hợp với từng địa bàn, tránh tập trung đông người, đảm bảo an toàn cho người hưởng theo đúng chỉ đạo của Chính Phủ, UBND tỉnh Đồng Nai và đảm bảo hoàn thành việc chi trả trước ngày 20/5/2021. Đối với người hưởng đang thực hiện cách ly tại nhà hoặc thuộc các địa bàn bị cách ly do ảnh hưởng của dịch Covid-19: Bưu điện phối hợp với chính quyền địa phương, ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19, cơ quan BHXH địa phương để có phương án chi trả kịp thời, an toàn cho người hưởng sau khi hết thời hạn cách ly. Tăng cường nhân viên chi trả, bố trí thêm bàn chi trả để giảm thời gian chờ đợi của người hưởng, tránh tụ tập đông người. Yêu cầu nhân viên chi trả, người hưởng phải thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế, đặc biệt phải tuân thủ đeo khẩu trang, sát khuẩn,… theo đúng quy định; chuẩn bị sẵn sàng khẩu trang, sát khuẩn miễn phí tại điểm chi trả để phục vụ người hưởng trong trường hợp người hưởng không có khẩu trang. Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Chịu trách nhiệm khi để xảy ra trường hợp lây nhiễm dịch trong quá trình chi trả do cơ quan bưu điện không thực hiện các yêu cầu, điều kiện quy định về bảo đảm phòng, chống dịch. Người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH ưu tiên lựa chọn phương án nhận qua tài khoản cá nhân để vừa kịp thời, an toàn và thuận tiện, vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh như hiện nay./.

  Tác giả bài viết: Hồ Tú

  Nguồn: bhxhdongnai.gov.vn

   


  Bản đồ

  bản đồ